Poniedziałek 20 listopada 2017 Wydanie nr 3556

Bezpłatna pomoc prawna Radców Prawnych dla pokrzywdzonych

09.02.2010 / ebos/ms Bezpłatna pomoc prawna Radców Prawnych dla pokrzywdzonych  

- Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem to jeden z priorytetów Ministerstwa Sprawiedliwości. Podejmujemy szereg działań, aby wzmocnić sytuację poszkodowanych – powiedział Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski w trakcie spotkania, podczas którego podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, Krajową Radą Radców Prawnych oraz koordynatorów Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.

Na mocy podpisanego porozumienia, radcowie prawni będą m.in. udzielali bezpłatnej informacji prawnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem, a przedstawiciel Krajowej Rady Radców Prawnych będzie zapraszany na posiedzenia Rady ds. Pokrzywdzonych działającej przy Ministrze Sprawiedliwości. Okręgowe Izby Radców Prawnych oddelegują swoich przedstawicieli do współpracy z ośrodkami oraz wyznaczą stałych koordynatorów odpowiedzialnych za współpracę z tymi jednostkami.

Jest to trzecie porozumienie zawarte przez Ministra Sprawiedliwości i Ośrodki dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Pierwsze zostało podpisane z Naczelną Radą Adwokacką. Drugie – z Federacją Organizacji Pozarządowych pomagających poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Celem zawieranych porozumień jest wzmacnianie sieci pomocy ofiarom przestępstw i budowanie rozwiązań o charakterze systemowym.

- Podpisane porozumienie jest wydarzeniem niezwykłej wagi. Udało się nam zapoczątkować niezwykle ważne działania, które będą dobrze służyły wielu potrzebujący. Naszym wspólnym zamiarem jest bowiem ulżenie ciężkiemu losowi osób pokrzywdzonych przestępstwem – powiedział w trakcie spotkania Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. - Jest to tym bardziej ważne gdyż szczególna ochrona ofiar przestępstw jest jednym z filarów demokratycznego państwa prawa. Samorząd Radców Prawnych będzie zawsze zaangażowany w te działania. Będziemy propagowali oraz wspierali tę szczytną ideę, która doskonale wpisuje się w charakter działalności pro-bono z powodzeniem realizowany od lat przez radcowskie środowisko - dodał.

Minister Krzysztof Kwiatkowski podkreślił ogromne znaczenie deklaracji złożonej przez środowisko radcowskie wyrażającej gotowość włączenia się w sieć pomocy ofiarom przestępstw.

- Ponad roczne funkcjonowanie ośrodków wskazuje, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na bezpłatne poradnictwo prawne, co świadczy m.in. o niskiej świadomości prawnej wielu pokrzywdzonych – powiedział Minister. - Wielu zgłaszających się do ośrodków osób nie umie sobie poradzić z dotyczącym ich problemem. Chcemy im pomóc, aby świadomie korzystali z gwarantowanych przepisami praw – dodał.

Minister Krzysztof Kwiatkowski zwrócił także uwagę jak duże znaczenie ma wiedza i doświadczenie środowiska radcowskiego w niesieniu pomocy osobom pokrzywdzonym. Jako przykład podał trudną sytuację poszkodowanych wypadkami komunikacyjnymi i trudności w uzyskiwaniu przez nich odszkodowań.

Jan Ciborski, koordynator Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi pozytywnie ocenił dotychczasową działalność ośrodków i współpracę z instytucjami państwowymi. W imieniu koordynatorów wszystkich ośrodków wyraził także nadzieję na dobrą współpracę ze środowiskiem radców prawnych.

W spotkaniu – poza Ministrem Sprawiedliwości - udział wzięli: mecenas Maciej Bobrowicz - Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Jan Ciborski – koordynator Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Łodzi, Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości: Piotr Kluz oraz Igor Dzialuk, a także dr Marzena Kruk – Zastępca Dyrektora Departamentu Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.