Sobota 18 listopada 2017 Wydanie nr 3554

Dobra opinia polskiej Policji

29.04.2010 / ebos/kgp Dobra opinia polskiej Policji  

Większość Polaków dobrze ocenia działalność Policji;od marca odsetek opinii pozytywnych wzrósł o 2 punkty procentowe, z 71 do 73 proc. Taki wynik przynosi kolejne badanie dotyczącego oceny instytucji publicznych, przeprowadzonego przez CBOS w dniach 8-19 kwietnia na liczącej 1056 osób grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Polacy dobrze oceniają Kościół, wojsko i Policję, negatywną opinię mają natomiast o działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Narodowego Funduszu Zdrowia - wynika z sondażu CBOS.

W kwietniu odnotowano poprawę wizerunku Kościoła rzymskokatolickiego. Od ubiegłego miesiąca o 5 punktów (do 73 proc.) wzrósł odsetek opinii pozytywnych i w takim samym stopniu zmniejszył się odsetek negatywnych (do 18 proc.). O 2 punkty procentowe – w stosunku do marca – wzrósł odsetek pozytywnych opinii o Policji.

Trzy czwarte badanych (76 proc.) dobrze ocenia działalność Wojska Polskiego, jedynie nieliczni (5 proc.) wypowiadają się o niej krytycznie. W porównaniu z pomiarem z poprzedniego miesiąca, kiedy odnotowano nieznaczne pogorszenie opinii, wyraźnie przybyło dobrych ocen funkcjonowania tej instytucji (o 10 punktów procentowych). Spośród wszystkich grup wiekowych najlepiej o wojsku wypowiadają się najmłodsi badani.

Policja jest postrzegana pozytywnie przez większość respondentów, jednak jej funkcjonowanie budzi nieco więcej zastrzeżeń niż działalność sił zbrojnych. Dobrą opinię o pracy policji ma niespełna trzy czwarte Polaków (73 proc.), a złą - blisko jedna piąta (19 proc.).

Działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest postrzegana źle przez trzy piąte ankietowanych (59 proc.), a dobrze - przez nieco ponad jedną piątą (22 proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem nieco wzrósł (o 3 punkty) odsetek ocen negatywnych. Zauważalnie lepiej niż inni działalność ZUS oceniają najstarsi ankietowani, emeryci.

Od marca pogorszyły się i tak już złe oceny funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. Niemal ośmiu na dziesięciu badanych (78 proc.) ma złe zdanie o jego działalności, a tylko co ósmy (13 proc.) - dobre.

Badanie przeprowadzono w dniach 8-19 kwietnia na liczącej 1056 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.