Środa 18 października 2017 Wydanie nr 3523

Stop pedofilom! - apel Rzecznika Praw Dziecka

26.05.2010 / ebos/kidprotect Stop pedofilom! - apel Rzecznika Praw Dziecka  

25 maja pod hasłem „Stop pedofilom!” ruszyła kampania społeczna, współorganizowana przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Fundację Kidprotect.pl. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem krzywdzenia dzieci online i upowszechnianie wiedzy na temat zmian w prawie, które wejdą w życie 8 czerwca.


Opis problemu

Pomimo działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne, krzywdzenie seksualne dzieci jest w Polsce nadal tematem tabu. Problem molestowania seksualnego dzieci narasta, co widać w statystykach policyjnych.

Według statystyk policyjnych, w latach 2007 – 2009 , przestępstwami o charakterze seksualnym zostało skrzywdzonych prawie aż 25 tys. dzieci, a liczba ta dotyczy tylko przestępstw ujawnionych, które objęto dochodzeniem. Poza tą statystyką znajduje się ogromna liczba przypadków, których nie ujawniono.

Przestępcy mają łatwiejszy dostęp do potencjalnych ofiar za sprawą nowoczesnych technologii, przede wszystkim Internetu, usług mobilnych, możliwości fotografii i video cyfrowych. Ich dostępność sprawia, że coraz więcej przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom popełniane jest z użyciem Internetu. Według statystyk policyjnych, w latach 2007 – 2009 ponad 3 tys. dzieci zostało skrzywdzonych przez produkowanie, rozpowszechnianie, prezentowanie i utrwalanie treści pornograficznych. Pornografia dziecięca w Sieci, nagabywanie dzieci i uwodzenie, prostytucja nieletnich online – to coraz bardziej widoczne i znaczące zjawiska społeczne.

Cele kampanii

Tegoroczna edycja kampanii „Stop pedofilom!” jest czwartą odsłoną ogólnopolskiej kampanii przeciwko przemocy seksualnej wobec dzieci. Organizatorami kampanii są: Rzecznik Praw Dziecka oraz Fundacja Kidprotect.pl.

Kampania adresowana jest do osób dorosłych, a jej przekaz „dziecko nie potrafi czytać między słowami” podkreśla wagę tego, że dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, które czyhają na nie w Sieci.

Z natury bowiem ufne i otwarte na nowe przyjaźnie, dzieci nawiązują wirtualne kontakty z dorosłymi, które nierzadko kończą się wykorzystaniem dziecka i rodzinnym dramatem. Kampania podkreśla, że każdy dorosły ma prawny i moralny obowiązek zgłoszenia przypadku molestowania dziecka, o którym wie lub którego istnienie podejrzewa.

W ramach kampanii funkcjonuje strona internetowa: www.stoppedofilom.pl, na której można znaleźć informacje na temat objawów wykorzystania seksualnego dziecka oraz porady dotyczące sposobu postępowania ze skrzywdzonym dzieckiem. Na stronie znajduje się także link do hotline’u Fundacji Kidprotect.pl, do którego można zgłaszać incydenty molestowania seksualnego dzieci.

Działania

W ramach kampanii przygotowano spoty radiowe i telewizyjne, reklamy prasowe oraz internetowe. Przygotowano również materiały dla profesjonalistów – policjantów i psychologów, mających styczność z przypadkami pedofilii.

Organizatorzy kampanii informują o zmianach przepisów kodeksu karnego, dotyczących ochrony dzieci przed pedofilią, wchodzących w życie 8 czerwca br.

Zmiany te dotyczą: utrwalania materiałów pornograficznych, kwalifikacji gwałtu, uwodzenia dzieci, publicznego pochwalania pedofilii oraz terapii sprawców. Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak przygotował propozycje kolejnych rozwiązań systemowych, mających na celu wzmocnienie prawnej ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, mi.in.:

- zagwarantowanie małoletnim powyżej 15. roku życia uprawnienia do inicjowania postępowania karnego o przestępstwo z art. 197 kk;
- penalizację korzystania z prostytucji dziecięcej;
- wprowadzenie całkowitego zakazu posiadania/przechowywania treści pornograficznych z udziałem małoletniego;
- doprecyzowanie zasad wykorzystywania dowodu z opinii biegłych;
- utworzenie rejestru i stały monitoring sprawców przestępstw seksualnych;
- utworzenie w ramach struktur organizacyjnych Policji specjalnej komórki ds. walki z przestępczością seksualną.

Organizatorzy

Instytucja Rzecznika Praw Dziecka – ustanowiona artykułem 72 ust. 4 Konstytucji RP z 1997 roku – istnieje od 2000 roku. Zgodnie z zapisami Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 roku, stoi on na straży praw dziecka, określonych w Konstytucji RP, Konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców. Rzecznik działa na rzecz ochrony praw dziecka, a w szczególności: prawa do życia i ochrony zdrowia; prawa do wychowania w rodzinie; prawa do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki. Wszystkie podejmowane przez Rzecznika działania mają na celu zapewnienie pełnego i harmonijnego rozwoju dziecka, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Szczególną troską Rzecznik otacza dzieci niepełnosprawne. Od lipca 2008 roku Rzecznikiem Praw Dziecka jest Marek Michalak.

Fundacja Kidprotect.pl od 2002 roku zajmuje się przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości seksualnej wobec dzieci, prowadząc kolejne etapy kampanii „Stop Pedofilom“ oraz najstarszy w Polsce hotline, umożliwiając anonimowe zgłaszanie tego rodzaju incydentów. Szkoli prokuratorów, policjantów i sędziów, współpracujemy z organami ścigania, przygotowujemy opinie, działamy na rzecz zmiany prawa. Fundacja pracuje również na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie, realizując m.in. projekt „Szkoła Bezpiecznego Internetu“, który został wpisany do rządowego programu „Razem bezpieczniej“. W ramach Centrum Edukacyjnego Fundacji Kidprotect.pl prowadzi szkolenia dla rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów, a takze spotkania z dziećmi i młodzieżą. Odwiedza uczniów, nauczycieli i rodziców w całym kraju. Bardzo mocno angażuje się również w walkę z przemocą wobec dzieci. Jest organizacją non-profit, nie prowadzi działalności gospodarczej. Opiera się przede wszystkim na wsparciu sponsorów.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.