Środa 28 czerwca 2017 Wydanie nr 3411

Dopalacze pod kontrolą ustawy antynarkotykowej

04.06.2010 / ebos/ms Dopalacze pod kontrolą ustawy antynarkotykowej  

1 czerwca w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Najważniejszym punktem posiedzenia była kwestia tzw. „dopalaczy”; zaproponowano objęciem kontrolą ustawową kolejnych substancji wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego.

1 czerwca w siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii.organu koordynacyjno – doradczego Prezesa Rady Ministrów w sprawach z zakresu przeciwdziałania narkomanii. W spotkaniu uczestniczył Przewodniczący Rady i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Adam Fronczak, zastępca Przewodniczącego i Podsekretarz Stanu w MSWiA Adam Rapacki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisław Chmielewski oraz przedstawiciele Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Centralnego Biura Śledczego oraz innych instytucji, m.in.: MON, MEN, MSZ, MRiRW oraz strony samorządowej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Podczas posiedzenia dokonano przeglądu sytuacji międzynarodowej w zakresie narkotyków i narkomanii pod kątem przygotowań Polski do przewodnictwa w Horyzontalnej Grupie ds. Narkotyków (HDG) Rady Unii Europejskiej podczas pełnienia przez Polskę Prezydencji w UE w drugiej połowie 2011 roku oraz zaprezentowano założenia do nowego Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

Najważniejszym punktem posiedzenia była kwestia tzw. „dopalaczy” w kontekście stanu prac nad nowelizacjami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, które zostały opracowane ze względu na rosnącą w ostatnim czasie popularność tych substancji chemicznych oraz szybki wzrost liczby sklepów oferujących tego typu produkty często działające podobnie jak narkotyki.

Zaproponowano objęciem kontrolą ustawową kolejnych substancji wywierających wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego. Projekt poselski nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii znajduje się obecnie w Sejmie.

Natomiast Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uwzględniający system monitorowania i oceny zagrożeń powodowanych przez tzw. „dopalacze” oraz rozwiązanie zmierzające do obejmowania substancji uznanych za niebezpieczne tymczasową kontrolą na podstawie rozporządzeń wydawanych przez Ministra Zdrowia. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Stanisław Chmielewski przedstawił informację o zakończeniu prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii opracowanego przez resort sprawiedliwości. Wskazał ponadto, na konieczność dalszej intensywnej współpracy pomiędzy resortami w zakresie problemu narkomanii.

W związku z zagrożeniem braku realizacji działania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2.4. Zwiększenie liczby programów leczenia substytucyjnego oraz liczby świadczonych usług w sposób zapewniający dostępność do nich co najmniej 20% uzależnionych od opiatów, Rada podjęła decyzję o umieszczeniu rekomendacji w Sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009, w myśl której wszystkie instytucje, które mają wpływ na polepszenie dostępności do leczenia substytucyjnego, podjęły właściwe działania, w szczególności Narodowy Fundusz Zdrowia wymieniony w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006 – 2010 jako podmiot odpowiedzialny za realizację działania 2.4.

Członkowie Rady podjęli również decyzję o kontynuowaniu kampanii skierowanej do polskich turystów, która ma na celu przestrzeganie przed świadomym lub nieświadomym przewożeniem narkotyków przez granicę.

Przyjęta została także informacja o wynikach kampanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada”, która prowadzona była w roku 2009. Rada przyjęła informację o kontynuacji kampanii w roku 2010, która będzie miała na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego poprzez ograniczenie prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi.
Podstawę prawną funkcjonowania Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii tworzą art. 12 - 18 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.). Członków Rady powołuje Prezes Rady Ministrów.

Do zadań Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii należy m.in. monitorowanie
i koordynowanie działań w zakresie realizacji polityki państwa w obszarze środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełnień do krajowych strategii i planów przeciwdziałania problemom wywoływanym przez obrót i używanie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów, monitorowanie informacji o realizacji krajowych strategii i planów działania oraz zalecanie rozwiązań organizacyjnych w zakresie dotyczącym przeciwdziałania narkomanii.

Inne artykuły

Korzystanie z telefonu podczas jazdy rowerem (art. 45 ust. 2 pkt 1 pord)

12.06.2017

Wszyscy (?) wiedzą, że nie wolno rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem (chyba że korzystając z zestawu głośnomówiącego lub słuchawki). Niektórzy jednak pytają — czy dozwolone jest rozmawianie przez telefon na rowerze? Odpowiedź jest...

Skazani na wschodniej granicy

09.06.2017

Służba Więzienna ponownie skieruje skazanych z czterech jednostek penitencjarnych do pracy przy oczyszczaniu i utrzymaniu w porządku pasa przy wschodnim odcinku granicy państwowej. Akcja rozpoczęta w ubiegłym roku przez Okręgowy Inspektorat...

Czy hycel ma prawo do wynagrodzenia za zlecenie odłowienia bezpańskiego psa?

23.06.2017

Obowiązkiem gmin jest wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom — zaś obowiązkiem każdego z nas jest powiadomienie o napotkanym bezpańskim psie lub kocie — jak to się ma do interwencji hycla po wezwaniu do agresywnego psa? Czy w takim...

Ojciec zza krat

27.06.2017

Niedawny Dzień Ojca to okazja do przyjrzenia się działaniom Służby Więziennej skierowanym na poprawę relacji rodzinnych osób przebywających za murami. W jednostkach penitencjarnych przebywają więźniowie, którzy próbują na nowo nauczyć się jak być...

Sądowe potworki - rzecz o idotyzmach z ocen kwalifikacyjnych

19.06.2017

Wielu pracowników sądów ma wrażenie, że od pewnego czasu do sądów wprowadzane są zasady przeniesione rodem z korporacji. W efekcie często powstają tyleż samo śmieszne, co tragiczne potworki. „Pro klienckie” nastawienie, „ankiety badania...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.