Poniedziałek 20 listopada 2017 Wydanie nr 3556

Dostęp do ksiąg wieczystych przez internet już możliwy!

17.06.2010 / ebos/ms Dostęp do ksiąg wieczystych przez internet już możliwy!  

- Kiedy w tym miejscu – w siedzibie Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Sprawiedliwości - spotykałem się z Państwem po raz ostatni miałem okazję poinformować Państwa o ważnym, wręcz przełomowym momencie w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości – o uruchomieniu e-sądu – powiedział w trakcie dzisiejszej konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

- Dzisiaj – ku mojej dużej radości – mam przyjemność poinformować Państwa o kolejnym etapie zapowiedzianej przeze mnie swoistej rewolucji informatycznej jaką krok po kroku, sukcesywnie wprowadzamy w polskim wymiarze sprawiedliwości – o udostępnieniu dla wszystkich obywateli możliwości przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet – dodał.

Możliwość przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to ułatwienie, które odczują i z którego korzystać będzie wiele tysięcy osób dziennie. Do tej pory mogli to robić tylko ci, którzy udali się do sądu. Codziennie, łącznie we wszystkich sądach prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym, przeglądanych jest ok. 20 tys. ksiąg wieczystych. Pokazuje to ogromną skalę zapotrzebowania na tego rodzaju usługę. Przeglądanie ksiąg wieczystych w sądzie jest jednak dla wielu uciążliwe ze względu na m.in. konieczność udania się do sądu, poczekania w kolejce itd. Od dzisiaj możemy to zrobić bez wychodzenia z domu. I to oczywiście za darmo.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym, Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło stworzyć publiczny, bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Przeglądanie ksiąg wieczystych, znajdujących się w Centralnej Bazie Danych, możliwe jest przez Internet, po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej.

- Chciałbym bardzo mocno zaznaczyć: rozwiązanie które dzisiaj wprowadzamy ma na celu ułatwienie wglądu do ksiąg wieczystych ich właścicielom, stąd konieczność wpisania numeru księgi – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Treść księgi wieczystej znajdującej się w Centralnej Bazie Danych Można przeglądać wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd.

Swobodny dostęp do możliwości przeglądania ksiąg wieczystych istotnie zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.
Możliwe będzie, nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości, sprawdzenie treści jej księgi wieczystej.
Jest to kolejny krok, po udostępnieniu przez Internet podstawowych informacji o podmiotach znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sądowych, do zapewnienia faktycznej jawności rejestrów sądowych prowadzonych w resorcie sprawiedliwości.

Szerzej na ten temat w informacji prasowej Ministerstwa.


INFORMACJA PRASOWA

Informatyzacja Wydziałów Ksiąg Wieczystych w Sądach Rejonowych

Udostępnienie możliwości przeglądania ksiąg wieczystych przez Internet to kolejny etap informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.
Do tej pory uchwalono przepisy, pozwalające na prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz utworzono Centralną Bazę Danych Ksiąg Wieczystych, w której umieszczone są wszystkie księgi wieczyste prowadzone w systemie informatycznym.
Wydziały Ksiąg Wieczystych Sądów Rejonowych które - zgodnie z przepisami - prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym „Nowa Księga Wieczysta”, obsługiwane przez siebie księgi prowadzą wyłącznie w postaci elektronicznej i zapisują je w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Obecnie 243 Wydziały Ksiąg Wieczystych (z 347 wydziałów istniejących) prowadzą księgi w systemie informatycznym.

Od 1 lipca 2010 r. rozpoczyna się ostatni etap informatyzacji wydziałów ksiąg wieczystych – wdrożenie systemu „Nowa Księga Wieczysta” w ostatnich 104 wydziałach ksiąg wieczystych.

Od 1 października 2010 r. księgi wieczyste w Polsce będą prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej, w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Migracja istniejących ksiąg „papierowych” do postaci elektronicznej

Migracja ksiąg wieczystych jest to przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg wieczystych (prowadzonych w postaci papierowej) do postaci elektronicznej i umieszczanie tak przekształconych ksiąg w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Proces ten jest wykonywany w 11 Ośrodkach Migracyjnych Ksiąg Wieczystych znajdujących się na terenie kraju.
Księgi są migrowane sukcesywnie, w pierwszej kolejności księgi, do których złożono wnioski o wpis. Do dzisiaj, przemigrowano ok. 9,5 mln ksiąg wieczystych, ok. 2,6 mln ksiąg założono już, jako nowe księgi, w systemie informatycznym
Zakończenie procesu migracji ksiąg wieczystych planowane jest w 2013 r.

Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych

W Centralnej Bazie Danych znajduje się ponad 12 mln ksiąg wieczystych na 18,8 mln istniejących.
W 116 wydziałach ksiąg wieczystych (m .in. we wszystkich wydziałach warszawskich) proces migracji został zakończony, zatem wszystkie księgi wieczyste prowadzone przez te wydziały znajdują się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.
Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości znajduje się aktualny wykaz zinformatyzowanych wydziałów ksiąg wieczystych z zaznaczeniem tych, w których zakończono proces migracji ksiąg papierowych do postaci elektronicznej.

Prawne i faktyczne aspekty dostępu do ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste są jawne, każdy ma prawo otrzymać, bez wykazywania interesu prawnego, odpis aktualny oraz zupełny (zawierające cała historię wpisów) ze wskazanej księgi wieczystej.
Każdy ma prawo przeglądać księgę wieczystą prowadzoną w postaci elektronicznej, na komputerze znajdującym się w sądzie.
Codziennie, łącznie we wszystkich sądach prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym, przeglądanych jest ok. 20 tys. ksiąg wieczystych. Pokazuje to ogromną skalę zapotrzebowania na taką usługę. Przeglądanie ksiąg wieczystych w sądzie jest jednak uciążliwe ze względu na konieczność udania się do sądu, poczekania w kolejce itd.

Dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez Internet.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom społecznym, Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło stworzyć publiczny, bezpłatny, powszechny dostęp do przeglądania księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej.
Przeglądanie ksiąg wieczystych, znajdujących się w Centralnej Bazie Danych, możliwe jest przez Internet, po podaniu numeru księgi wieczystej prowadzonej w postaci elektronicznej.
Można przeglądać treść księgi wieczystej znajdującej się w Centralnej Bazie Danych, wraz ze wzmiankami dokonanymi przez sąd.

Korzyści z dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez Internet

Swobodny dostęp do możliwości przeglądania ksiąg wieczystych istotnie zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.
Możliwe będzie, nawet w chwili podpisywania umowy zakupu nieruchomości, sprawdzenie treści jej księgi wieczystej.
Jest to kolejny krok, po udostępnieniu przez Internet podstawowych informacji o podmiotach znajdujących się w Krajowym Rejestrze Sadowych, do zapewnienia faktycznej jawności rejestrów sądowych prowadzonych w resorcie sprawiedliwości.

Plany na lata 2011 - 2012

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje zrealizować elektroniczny dostęp do wydziałów ksiąg wieczystych i Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych poprzez:
- umożliwienie dostępu do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych dla podmiotów uprawnionych (na początek dla komorników),
- obsługę w pełni transakcyjnych wniosków elektronicznych o wydanie odpisu księgi wieczystej i dokonanie wpisu do rejestru ksiąg wieczystych (Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych), wraz z systemem płatności;
- uzyskanie w drodze elektronicznej odpisu z księgi wieczystej;
- zapoznanie się ze stanem spraw złożonych do wydziałów ksiąg wieczystych.

Projekt ten stanowi część większego przedsięwzięcia, zgłoszonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości do dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pod nazwą „Centrum Informacji Gospodarczej Ministerstwa Sprawiedliwości”, którego realizacja została zaplanowana na lata 2010-2013.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.