Wtorek 17 października 2017 Wydanie nr 3522

Kary pieniężne za utrudnianie kontaktu z dzieckiem

02.07.2010 / ebos/ms Kary pieniężne za utrudnianie kontaktu z dzieckiem  

Przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, przewiduje wysokie kary pieniężne dla rodzica, który utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu z rodziców.


Wiele polskich matek, ale także – o czym nie wszyscy pamiętają - ojców boryka się na co dzień w Polsce z problemem utrudnionych kontaktów ze swoimi dziećmi. To często ogromny to dramat dla rodzica.

W Ministerstwie Sprawiedliwości obyło się spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Praw Ojca i Dziecka.

- Dostrzegliśmy ten problem. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowaliśmy nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, która m.in. przewiduje wysokie kary pieniężne dla rodzica, który utrudnia kontakty z dzieckiem drugiemu z rodziców – przypomniał Minister. – 27 kwietnia zaproponowane przez nas zmiany przyjęła Rada Ministrów – dodał.

W przygotowanej w Ministerstwie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zaproponowano przepisy, które zmieniają zasady wykonywania orzeczeń sądowych, dotyczących kontaktów z dzieckiem w przypadku sporu na tym tle między jego opiekunami. Aktualny stan prawny krytykowano za mało efektywne respektowanie orzeczeń o kontaktach z dziećmi.

Zaproponowano także dwuetapową procedurę wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących kontaktów z dzieckiem.

W pierwszym etapie, za każde naruszenie prawa do kontaktu z dzieckiem, sąd zagrozi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz uprawnionego do takich spotkań.

Zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej może być zamieszczone już w orzeczeniu merytorycznym, w którym ustalono kontakty z dzieckiem. Przykładowo, matka która utrudnia ojcu kontakty z dzieckiem zostanie ostrzeżona, że będzie musiała mu z tego tytułu zapłacić określoną sumę pieniędzy.

W drugim etapie, jeżeli orzeczenie sądu o kontaktach z dzieckiem nie jest realizowane, to na wniosek uprawnionego, sąd nakaże zapłatę określonej sumy pieniężnej, obliczając jej wysokość proporcjonalnie do liczby naruszeń.

Zgodnie z projektem noweli, regulacje o wykonywaniu orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi zamieszczono w przepisach o sprawach opiekuńczych. W ten sposób postępowanie sądowe przestanie mieć charakter egzekucyjny i stanie się postępowaniem opiekuńczym. Takie rozwiązanie czyni je bardziej skutecznym i uproszczonym.

Nowe przepisy zakładają także, że gdy sądowe nakazanie zapłaty nie doprowadzi do wykonania orzeczenia o kontaktach (a polegają one m.in. na zabieraniu dziecka poza miejsce jego pobytu), to sąd zleci kuratorowi przymusowe odebranie dziecka. Sąd będzie musiał jednak określić w jakim czasie od uprawomocnienia się postanowienia, ten środek ma być stosowany (np. przez 3 miesiące).

Ponadto, jeżeli do spotkania z dzieckiem nie dojdzie wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania orzeczenia przez osobę, pod której pieczą ono pozostaje, sąd opiekuńczy zobowiąże ją do zwrotu wydatków uprawnionemu, poniesionych w związku z przygotowaniem do widzenia z dzieckiem.

Zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany spotkały się z poparciem Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka. – To krok w bardzo dobrym kierunku – stwierdzili.

W spotkaniu – poza Ministrem Sprawiedliwości Krzysztofem Kwiatkowskim udział wzięli także m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Zbigniew Wrona oraz Ireneusz Dzierżęga – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Praw Ojca i Dziecka.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.