Sobota 18 listopada 2017 Wydanie nr 3554

Spadła przestępczość, wzrosła skuteczność

20.07.2010 / ebos/kgp Spadła przestępczość, wzrosła skuteczność  

Policja podsumowała pierwsze półrocze tego roku pod kontem przestępczości i jej wykrywalności. Tym samym wystawiając sobie ocenę swojej pracy. W pierwszym półroczu 2010 roku mniej było bójek, pobić, rozbojów i kradzieży samochodów. Spadła ogólna liczba przestępstw kryminalnych, przy jednoczesnym dużym wzroście wykrywalności. Mniej było również wypadków drogowych.

Dużą aktywność niezmiennie wykazują policjanci zwalczający przestępczość narkotykową i korupcyjną. Utrzymuje się zatem pozytywna tendencja ograniczania przestępczości, zwłaszcza tej najbardziej dotkliwej społecznie.

SPADEK PRZESTĘPCZOŚCI

Od kilku lat obserwujemy pozytywny trend w zakresie walki z przestępczością pospolitą. Analizując liczbę wszczętych przez Policję postępowań w sprawach o przestępstwa, można stwierdzić, że w pierwszym półroczu 2010 roku został on utrzymany. Biorąc pod uwagę przestępczość ogółem, w pierwszym półroczu 2010 roku odnotowano 456.546 przestępstw, czyli o 2,3 % mniej niż rok wcześniej. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na spadek przestępstw kryminalnych, czyli tych najbardziej dolegliwych społecznie. Od stycznia do czerwca 2010 r. wszczęto 322.703 postępowań, czyli o 2 % mniej niż rok wcześniej. Wynik ten pokazuje, że tendencja spadkowa, utrzymuje się. Dla porównania: w I półroczu 2003 r. zostało wszczętych ponad 625 tys. postępowań karnych, w tym prawie 500 tys. o przestępstwa kryminalne.


WZRASTA WYKRYWALNOŚĆ

Wraz z ograniczeniem liczby przestępstw, konsekwentnie rośnie skuteczność ścigania ich sprawców. Od stycznia do czerwca 2010 roku wykrywalność sprawców przestępstw wyniosła 73,5 % (w analogicznym okresie ubiegłego roku - 71,8%). Wzrost skuteczności ścigania sprawców przestępstw dotyczy zarówno przestępstw kryminalnych, jak i gospodarczych. W przypadku przestępstw kryminalnych wynosi 61,7 %. Pozytywne, długoletnie tendencje w zakresie ograniczenia przestępczości są również widoczne na tym polu. Jeszcze w I półroczu 1999 r. wykrywalność ogółu przestępstw wyniosła 49,2%, a przestępstw kryminalnych 44,9%.

Liczba ustalonych osób podejrzanych o popełnienie różnych przestępstw wyniosła 261.081, w tym 29.675 nieletnich. Dzięki rosnącej wykrywalności było ich nieco więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy zarejestrowano 255.760 podejrzanych, w tym 28.302 nieletnich


MNIEJ ROZBOJÓW, BÓJEK I KRADZIEŻY SAMOCHODÓW

W przypadku większości najważniejszych kategorii przestępstw Policja odnotowała spadek liczby wszczętych postępowań w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Szczególną wagę przykładamy do walki z przestępczością, która jest najbardziej dotkliwa społecznie, czyli bójkami, rozbojami czy pobiciami, a także kradzieżami i włamaniami.

Różnice w liczbach wszczętych postępowań są następujące:

* o zabójstwa – mniej o 0,6 % (spadek z 344 do 342)
* o uszczerbki na zdrowiu – mniej o 8,4 % (spadek z 9.021 do 8.262)
* o bójki lub pobicia – mniej o 19,1 % (spadek z 6.455 do 5.221)
* o zgwałcenia – mniej o 7 % (spadek z 852 do 792)
* o rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze – mniej o 11,3 % (spadek z 8.873 do 7.873)
* o kradzieże samochodów - mniej o 6,4 % (spadek z 8.155 do 7.635)

Nieznacznie, bo o 1,5 %, tj o 1.430, wzrosła liczba kradzieży cudzej rzeczy (wzrost z 93.903 do 95.333), a także postępowań w sprawach kradzieży z włamaniem – o 5,6 %, tj. o 3084 (wzrost z 55.120 do 58.204).


SKUTECZNA WALKA Z NARKOBIZNESEM I KORUPCJĄ

Z każdym rokiem zwiększamy naszą skuteczność w walce z przestępczością narkotykową. Na tym polu od 10 lat aktywnie działa Centralne Biuro Śledcze. Ponadto, w każdej komendzie Policji w Polsce, zorganizowano komórki antynarkotykowe, które zwalczają drobniejszą, choć nie mniej groźną, przestępczość tego rodzaju. Większa aktywność Policji przełożyła się na wszczęcie większej liczby postępowań karnych. Jeszcze rok temu od stycznia do czerwca odnotowano ich 10.085, zaś w tym roku już 10.479 (wzrost o 3,9%). Zarzuty popełnienia przestępstwa narkotykowego usłyszało 14.725 osób, czyli o ponad 22 % więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Aktywniej policjanci ustalają także sprawców przestępstw gospodarczych. Zostało wszczętych więcej o 3,9 % postępowań karnych (wzrost z 36.674 do 38.112). Zarzutami karnymi objęto 28.740 podejrzanych o takie przestępstwo.

Szczególną aktywnością wykazują się policjanci zwalczający przestępczość korupcyjną. Wszczęto 3.115 postępowań karnych, tj. o 6,5 % więcej niż rok wcześniej.


BEZPIECZNIEJ NA DROGACH

W pierwszej połowie 2010 roku na drogach całego kraju doszło do 16.910 wypadków, w których zginęło 1.487 osób, a 21.544 osoby odniosło rany (dane wstępne). Choć liczby te nadal szokują, warto zauważyć, że są one znacznie niższe niż kilka lat temu. Jeżeli porównamy dane za pierwsze półrocze 2010 r. do półrocza 2009 roku, okaże się, że na drogach było mniej o 2.846 wypadków, liczba zabitych zmalała o 424 osoby (tj. o ponad 22 %), a liczba rannych zmalała o 3.715 osób (tj. o prawie 15 %). W pierwszym półroczu 2010 roku policjanci wyeliminowali z ruchu 78.378 nietrzeźwych kierujących, czyli o 3.630 mniej niż rok wcześniej (spadek o 4,6 %).

Podczas pierwszych 6 miesięcy 2010 r. wszczęto 74.269 postępowań karnych o przestępstwa drogowe. To o 8,6 % mniej niż rok wcześniej. Zarzuty usłyszało 66.639 podejrzanych, wśród których 60.541 to podejrzani o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.


NIEMAL TRZY CZWARTE POLAKÓW DOBRZE OCENIA PRACĘ POLICJI

Oceniając poziom bezpieczeństwa nie sposób uwzględniać wyłącznie dane statystyczne. Bardzo ważne są także społeczne oceny pracy Policji. A większość Polaków od wielu lat dobrze ocenia naszą pracę. Tak wynika z kolejnej edycji badania dotyczącego oceny działalności instytucji publicznych, przeprowadzonego w czerwcu 2010 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Jak się okazuje, Policja jest jedną z najlepiej ocenianych instytucji w Polsce. Nasze notowania od lat są stabilne i wysokie. Pozytywnie ocenia nas niemal trzy czwarte (72%) dorosłych Polaków.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.