Piątek 20 października 2017 Wydanie nr 3525

Skazani za pedofilię pod stałym dozorem

16.09.2010 / ebos/ms Skazani za pedofilię pod stałym dozorem  

Po odbyciu całego wyroku w więzieniu skazani za pedofilię zostaną objęci dozorem elektronicznym. Dzięki temu w czasie rzeczywistym będzie wiadomo gdzie się znajdują w danym momencie.


Takie rozwiązanie, przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, może okazać się skutecznym sposobem walki z pedofilami, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo ich potencjalnym ofiarom.

- Już niejednokrotnie jako minister sprawiedliwości zapewniałem Państwa i udowodniałem, że kierowany przeze mnie resort do spraw związanych z przemocą wobec dzieci, w tym do przestępstw o charakterze pedofilskim podchodzi ze szczególną wrażliwością. Jesteśmy konsekwentni – mówił na wczorajszej (środa, 15 września) konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski.

- Pierwsze niezwykle ważne – przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości - zmiany w tym zakresie wprowadziła tzw. „duża nowelizacja kodeksów karnych”, która weszła w życie 8 czerwca tego roku.

To nie wszystko. Wypracowaliśmy rozwiązania, dzięki którym po odbyciu całego wyroku w więzieniu skazani za pedofilię zostaną objęci dozorem elektronicznym. Dzięki temu w czasie rzeczywistym będziemy mieli podgląd gdzie się znajdują – dodał Minister.

- Rozwój techniczny, którego jesteśmy świadkami to przede wszystkim nowe możliwości. I właśnie te możliwości chcemy wykorzystać w dobrym celu – wprowadzając rozwiązania umożliwiające maksymalnie efektywną kontrolę zachowania najbardziej niebezpiecznych sprawców przestępstw seksualnych, popełnionych przeciwko małoletnim, a więc tej kategorii sprawców, w wypadku których ryzyko powrotu do przestępstwa jest stosunkowo wysokie, z uwagi na powiązanie ich przestępczego zachowania z patologicznie ukształtowanym popędem – tłumaczył Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Korzyści z włączenia elektronicznej aparatury monitorującej do kontroli skazanego za przestępstwo pedofilskie sprawcy są bezsporne: wykorzystanie takiej aparatury gwarantuje nieprzerwany dostęp do informacji dotyczącej aktualnego miejsca pobytu osoby monitorowanej, informacje te mają charakter w pełni obiektywny i są dostępne natychmiastowo, zaś koszty sprawowania kontroli zachowania osoby monitorowanej, w stosunku do kontroli sprawowanej bez zastosowania aparatury monitorującej, z uwagi na ograniczenie aktywności czynnika ludzkiego w zakresie sprawowania kontroli, są znacznie niższe.

Przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości rozwiązania umożliwią permanentne pozyskiwanie aktualnej informacji o miejscu pobytu skazanego, opierając się na rozwiązaniach technicznych odnoszących się do pozycjonowania miejsca osoby monitorowanej przy wykorzystaniu technologii GSM oraz przesyłu danych za pomocą pakietów GPRS, wykorzystywanych przez operatorów telefonii komórkowej.

Monitoring tego rodzaju będzie mógł być wykorzystany trojako:

* w wypadku dopuszczenia się przez skazanego przestępstwa znacznie ułatwi dokonanie ustaleń co do osoby sprawcy, umożliwiając bardzo łatwe ustalenie miejsca pobytu monitorowanego skazanego w momencie popełnienia przestępstwa;

* za pomocą aparatury monitorującej będzie można wprowadzić elektroniczny sposób weryfikacji wykonywania przez skazanego obowiązku poddania się leczeniu ambulatoryjnemu, umożliwiający szybką reakcję na zaprzestanie przez sprawcę leczenia;

* sam fakt stałego monitoringu i związana z tym świadomość sprawcy będzie korzystnie wpływała na jego postępowanie, zniechęcając do podejmowania działań kolidujących z prawem.

Możliwość monitorowania skazanego za przestępstwo popełnione w związku z patologicznie zaburzonymi preferencjami seksualnymi w okresie prowadzenia wobec niego terapii po odbyciu kary pozbawienia wolności to niejedna korzyść z przygotowanych rozwiązań. Nowelizacja wprowadzi bowiem również możliwość zastosowania monitoringu dla kontroli, czy skazany za przestępstwa seksualne na szkodę małoletniego, wobec którego orzeczono środek karny – zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym lub zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego, przestrzega takiego zakazu.

Obecnie prawo przewiduje obowiązek orzeczenia środka karnego, który jest wykonywany po odbyciu przez sprawcę kary pozbawienia wolności, w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego, zaś możliwość orzeczenia takiego środka karnego w razie skazania na inną karę albo karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy.

Środki te mogą być orzekane na okres od roku do 15 lat. Nie oznacza to, że monitorowanie będzie musiało trwać przez cały okres orzeczonego zakazu – jeżeli zachowanie skazanego uzasadni pogląd, że przestrzega on nałożonych na jego ograniczeń, i dobro pokrzywdzonego nie stoi temu na przeszkodzie, będzie można po określonym czasie odstąpić od dalszego monitoringu.

Możliwe będzie również połączenie sposobów monitorowania zachowania skazanego – aby umożliwić zarówno kontrolę, czy przestrzega np. zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego oraz równocześnie pozycjonować miejsce, gdzie się znajduje. O sposobie i zakresie monitoringu będzie decydował sąd, biorąc pod uwagę okoliczności konkretnej sprawy, uzasadniające mniej lub bardziej intensywną elektroniczną kontrolę zachowania skazanego sprawcy przestępstwa.

- Głęboko wierzę, że wypracowane przez nas rozwiązania okażą się skutecznym sposobem walki z pedofilami, a tym samym zapewnią bezpieczeństwo ich potencjalnym ofiarom – powiedział Minister Krzysztof Kwiatkowski.

Inne artykuły

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.