Sobota 18 listopada 2017 Wydanie nr 3554

Reforma w polskich więzieniach

14.10.2010 / ebos/forum penitencjarne Reforma w polskich więzieniach  

Przeobrażenia systemu więziennego, zapowiadane na początku roku przez ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego, są już widoczne w praktycznym funkcjonowaniu jednostek. O priorytetach reformy minister mówił podczas niedawnej odprawy kadry kierowniczej Służby Więziennej.

Od 13 sierpnia Służba działa zgodnie z zapisami nowej ustawy. Do struktury więziennictwa włączono System Dozoru Elektronicznego, który może przyczynić się do ograniczenia liczby osadzonych i w ten sposób wpłynąć na rozwiązanie problem przeludnienia więzień. Sukcesywnie wdrażany jest nowy model szkolenia funkcjonariuszy.

Zgodnie z harmonogramem

Za nami pierwszy etap włączenia oddziałów penitencjarnych. Od kilku miesięcy 36 jednostek penitencjarnych pracuje zgodnie z procedurami, które zdecydowanie odchodzą od wcześniejszej wieloletniej praktyki. Doświadczenia zakładów karnych i aresztów śledczych biorących udział w pilotażu dowodzą, że wzmocnienie pierwszej linii w oddziałach jest możliwe bez nowych etatów - dzięki zmianom organizacyjnym. Liczba funkcjonariuszy oddziałów penitencjarnych w porze dziennej wzrosła w różnych jednostkach od 50 do 100 proc. To efekt przejścia do pracy w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi starszych oddziałowych, doprowadzających i kwatermistrzów oraz przydzielenia do stałej współpracy funkcjonariuszy działu ewidencji i finansowego (formalnie nadal pozostających w strukturze administracji jednostki).

Poziom elektronicznych zabezpieczeń pozwolił na przesunięcie części funkcjonariuszy do bezpośredniej pracy z więźniami. Proces ten trwa od początku roku. Towarzyszy mu wymiana uzbrojenia i modernizacja systemów zabezpieczeń technicznych.

Choć nie było to wcześniej zapowiadane, powołano 15 Grup Interwencyjnych SW i stanowiska dowodzenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną korekty, tak aby funkcjonariusze GISW i stanowisk dowodzenia nie byli wyłączani z bieżącej pracy jednostek.

Zgodnie z harmonogramem zmian, w październiku prowadzone są ostatnie przygotowania do wprowadzenia drugiego etapu reformy. Nastąpi to na przełomie października i listopada. W efekcie przekształceń do końca roku według nowych zasad będą pracować wszystkie jednostki o pojemności powyżej 200 osadzonych.

Zanim to nastąpi, szkolenia odbędzie ponad 600 funkcjonariuszy różnych szczebli zarządzania, których zakres obowiązków zostanie istotnie zmieniony. W trakcie opracowania jest szczegółowa instrukcja dotycząca organizacji, zakresów działań i kompetencji osób zatrudnionych w nowym systemie. Zostaną przy tym uwzględnione uwagi zgłaszane z jednostek biorących udział w pierwszym etapie reformy. Instrukcja zacznie obowiązywać jeszcze przed pełnym wdrożeniem struktury oddziałów penitencjarnych.

Nie tylko w jednostkach

Od sierpnia prowadzone są prace nad reorganizacją pozostałej struktury więziennictwa, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oddziałów penitencjarnych w małych jednostkach poniżej 200 osadzonych. Zmiany dotyczą zasad ich działania a także utworzenia centrów przyjęć w okręgowych inspektoratach SW. Zakończenie tych prac przewiduje się na pierwszy kwartał 2011 r. Będą one powiązane ze standaryzacją stanowisk w Służbie Więziennej.

Czekające nas przeobrażenia dotyczą nie tylko jednostek podstawowych. Od października planowana jest reorganizacja CZSW. Jej celem jest zwiększenie efektywności i racjonalizacja kosztów. Ten element zmian jest przygotowywany i będzie realizowany przez dyrektora generalnego SW.

Od kilku miesięcy prowadzone są prace nad sourcingiem i reformą więziennej służby zdrowia. Chodzi o racjonalizację kosztów funkcjonowania Służby. Przekształceniu ma ulec system kontroli. Trwa modyfikacja polityki medialnej. W połowie września powołani zostali rzecznicy prasowi we wszystkich okręgowych inspektoratach SW. Jeszcze w październiku ma ruszyć nowy, multimedialny portal Służby.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.