Czwartek 29 czerwca 2017 Wydanie nr 3412

Nacelowani na najgroźniejszych

19.10.2010 / ebos/policja997 Nacelowani na najgroźniejszych  

Policja rocznie poszukuje ponad 210 tys. osób w celach procesowych, w tym ponad 128 tys. celem zatrzymania. Wśród nich są niebezpieczni przestępcy – zabójcy, gwałciciele, terroryści – wobec których wydano listy gończe, europejskie nakazy aresztowania, wnioski o ekstradycję.


Ale także osoby niepłacące grzywien, uchylające się przed obowiązkiem alimentacyjnym, drobni oszuści czy pospolici naciągacze.

Podstawą prawną wszczęcia poszukiwań jest artykuł 278 k.p.k., który mówi, że Jeśli miejsce pobytu oskarżonego lub osoby podejrzanej nie jest znane, zarządza się jego poszukiwanie. Może być ono prowadzone na podstawie listu gończego, który – zgodnie z art. 279 k.p.k. – może wydać sąd lub prokurator, w przypadku gdy oskarżony, w stosunku do którego jest postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się. List gończy może też zostać wydany, gdy nie było postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie w charakterze podejrzanego.
Obecnie listami gończymi poszukiwanych jest 35 810 osób (stan na początek września br.).

Policja prowadzi też poszukiwania osób, wobec których wydano nakazy doprowadzenia w celu: osadzenia w areszcie lub innym zakładzie prawnej izolacji, do sądu, na przesłuchanie. Realizuje również zarządzenia i inne decyzje sądu, prokuratora oraz komornika, działającego w trybie artykułu 1086 k.p.c., albo innego uprawnionego organu. Mogą one dotyczyć m.in. ustalenia miejsca pobytu oskarżonego lub sprawcy wykroczenia, doprowadzenia obwinionego lub świadka w sprawie o wykroczenie, postanowienia o zastosowaniu wobec cudzoziemców aresztu w celu wydalenia.
Wszczyna się też poszukiwania na wniosek policji, prokuratora lub sądu państwa obcego, wniosek ten musi być jednak zweryfikowany przez właściwy organ RP.

– Cały czas wzrasta liczba osób poszukiwanych, dziennie otrzymujemy około 20 postanowień sądu o samym tylko doprowadzeniu do odbycia kary – mówi naczelnik jednego z wydziałów kryminalnych. - W większości są to sprawcy drobnych przestępstw: oszuści, złodzieje, także alimenciarze. Każdy przypadek traktujemy poważnie. Chociaż są sytuacje, że krew nas zalewa, np. gdy musimy szukać człowieka do odbycia dwóch, trzech dni aresztu. Koszty poszukiwań przewyższają wartość grzywny, której delikwent nie uiścił. Czy sądy nie mogłyby w takich sytuacjach umorzyć postępowanie egzekucyjne, nie naruszyłoby to chyba ich powagi i autorytetu?

Policja – podkreślają funkcjonariusze – zasypywana jest wnioskami komorników o ustalenie miejsca pobytu i miejsca pracy dłużników, najczęściej osób nierealizujących obowiązku alimentacyjnego. Mimo że artykuł 1086 k.p.c. par. 1 mówi, że komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeśli środki okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika.

– Komornicy nadużywają drugiej części tego artykułu – mówi jeden z komendantów powiatowych Policji. – I cóż z tego, że odsyłamy im wnioski z adnotacją, że to oni powinni wykonać takie czynności, kiedy oni znów nam je przesyłają, podając, że nie mają takich możliwości. Musimy więc je realizować, a bardzo często w trakcie czynności przekonujemy się, że nawet nie podjęli próby ustalenia danych dłużnika. I tak zamiast skoncentrować się na ściganiu przestępców stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli, do czego jesteśmy ustawowo powołani, musimy zajmować się alimenciarzami.

Do 23 sierpnia Policja poszukiwała podejrzanych, oskarżonych i skazanych m.in. o:
–zgwałcenie – 110 osób,
–przestępstwa rozbójnicze – 2027 osób, w tym 1758 osób za zwykły rozbój, 269 osób za rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia,
–oszustwa – 6561 osób,
–handel ludźmi – 21 osób,
–kierowanie pojazdami pod wpływem alkoholu –1895 osób,
–znęcanie się nad najbliższymi – 492 osoby,
–niealimentacja – 4373 osoby,
–naruszenie nietykalności funkcjonariuszy – 116 osób,
–czynna napaść na policjantów – 56 osób,
–kradzież – 2952 osoby,
–kradzież z włamaniem – 3277 osób,
–produkcja i posiadanie broni – 158 osób

Inne artykuły

Korzystanie z telefonu podczas jazdy rowerem (art. 45 ust. 2 pkt 1 pord)

12.06.2017

Wszyscy (?) wiedzą, że nie wolno rozmawiać przez telefon podczas jazdy samochodem (chyba że korzystając z zestawu głośnomówiącego lub słuchawki). Niektórzy jednak pytają — czy dozwolone jest rozmawianie przez telefon na rowerze? Odpowiedź jest...

Skazani na wschodniej granicy

09.06.2017

Służba Więzienna ponownie skieruje skazanych z czterech jednostek penitencjarnych do pracy przy oczyszczaniu i utrzymaniu w porządku pasa przy wschodnim odcinku granicy państwowej. Akcja rozpoczęta w ubiegłym roku przez Okręgowy Inspektorat...

Czy hycel ma prawo do wynagrodzenia za zlecenie odłowienia bezpańskiego psa?

23.06.2017

Obowiązkiem gmin jest wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom — zaś obowiązkiem każdego z nas jest powiadomienie o napotkanym bezpańskim psie lub kocie — jak to się ma do interwencji hycla po wezwaniu do agresywnego psa? Czy w takim...

Ojciec zza krat

27.06.2017

Niedawny Dzień Ojca to okazja do przyjrzenia się działaniom Służby Więziennej skierowanym na poprawę relacji rodzinnych osób przebywających za murami. W jednostkach penitencjarnych przebywają więźniowie, którzy próbują na nowo nauczyć się jak być...

Sądowe potworki - rzecz o idotyzmach z ocen kwalifikacyjnych

19.06.2017

Wielu pracowników sądów ma wrażenie, że od pewnego czasu do sądów wprowadzane są zasady przeniesione rodem z korporacji. W efekcie często powstają tyleż samo śmieszne, co tragiczne potworki. „Pro klienckie” nastawienie, „ankiety badania...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.