Niedziela 21 stycznia 2018 Wydanie nr 3618

Sędziowie protestują i prostują

18.11.2010 / ebos/iustitia Sędziowie protestują i prostują  

Swoje niezadowolenie z reformy wymiaru sprawiedliwości wyrażają od wczoraj (16.11.2010) sędziowie, którzy zorganizowali akcję pod hasłem „Dzień bez Wokandy”. Dziś drugi dzień sędziowskiego protestu.

W wielu sądach na środę i czwartek nie zostały wyznaczone terminy rozpraw. W mniejszych okręgach, na przykład na Suwalszczyźnie akcja obejmie około 80 proc. sądów. Niewyznaczanie rozpraw na ten dzień zostało zaplanowane dużo wcześniej, więc z pewnością nie ma mowy o zaskoczeniu wśród ewentualnych interesantów.

Sędziowie „Dniem bez Wokandy” sprzeciwiają się planowanym zmianom w ocenianiu ich pracy; sędziowie odbierają planowane warianty oceny pracy sędziego, jako swego rodzaju groźbę zamachu na niezawisłość sędziowską.

Podnoszone są również postulaty płacowe. Chociaż nie one są dla środowiska sędziowskiego najważniejsze, wzbudzają gorące emocje.

W pierwszym dniu protestu, wzburzyły sędziów informacje podane w „Wiadomościach” TVP 1 o godzinie 19.30. Z informacji tych wynika, że „przeciętne wynagrodzenie sędziego” to kwoty 9.527 zł w sądach rejonowych, 12.026 zł w okręgowych i 14.016 zł w apelacyjnych.

Stowarzyszenie Sędziów RP Iustitia zareagowało błyskawicznie i poprzez swojego Rzecznika Prasowego wystosowało komunikat, który przekazano zarówno TVP 1, jak i innym środkom przekazu. Poniżej publikujemy jego treść.


Komunikat rzecznika prasowego SSP "Iustitia" w sprawie materiału wyemitowanego w "Wiadomościach" TVP 1 w dniu 16 listopada 2010 r. o godz. 19.30

W związku z nieścisłą informacją podaną w Wiadomościach TVP, iż sędzia sądu rejonowego zarabia 9 000 zł miesięcznie informuję, że wynagrodzenie rozpoczynającego służbę sędziego sądu rejonowego jest znacznie niższe. Zgodnie z ustawą - prawo o ustroju sądów powszechnych wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego rozpoczynającego służbę wynosi 2,05 średniego wynagrodzenia z IIkwartału roku poprzedniego. W bieżącym roku jest to miesięcznie 6 317 zł brutto (5 167 zł netto). Dopiero 20 latach nienagannej służby wynagrodzenie może wzrosnąć maksymalnie do 2,5 średniego wynagrodzenia (7 703 zł brutto) i być powiększone o 20% dodatku stażowego. Warunkiem tego jest jednak nienaganna służba, gdyż awans do wyższych stawek wynagrodzenia od niej zależy. Podane w tabeli widzom stawki wynagrodzeń sędziów były zatem zmanipulowane i kwota podana w Wiadomościach TVP może dotyczyć tylko sędziów najstarszych stażem i o nienagannym przebiegu służby, jednak w sądach rejonowych w większości orzekają sędziowie z krótszym stażem.

Informuję również, że w 1997r. wynagrodzenie sędziego wynosiło 2,77 średniego wynagrodzenia – a więc więcej w stosunku do obecnej wysokości 2,05 średniej i apelujemy o ustalenie harmonogramu działań zmierzającej do niwelacji tego spadku.

Ponadto przypominam, że sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu obowiązków sędziego. Sędziemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania, które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego.

Sędzia nie może:

1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego,

2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni,

3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą,

4) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego,

5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

Warszawa,dnia 16 listopada 2010 r.

Bartłomiej Przymusiński
Rzecznik Prasowy SSP "Iustitia"

Inne artykuły

Umrzeć w więzieniu

04.01.2018

Dożywotnie pozbawienie wolności jest karą szczególną, orzekaną m.in. za najbardziej brutalne odebranie życia. W populacji więźniów odbywających takie wyroki można wyróżnić specyficzne grupy. Są to młodociani, skazani na dożywocie mimo swojego...

Deportowanym do Polski karę przeliczamy od nowa

03.01.2018

W jednostkach penitencjarnych przebywa 836* osadzonych deportowanych z innych krajów. Zgodnie z przepisami o transferach osób skazanych obowiązującymi od 5 grudnia 2016 r., do naszych więzień przyjeżdżają Polacy, odbywający karę pozbawienia...

Do 5 lat za cofanie licznika i brak badań po wymianie licznika

14.01.2018

Kto zmienia wskazanie licznika przebiegu całkowitego pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Krótko i na temat: w serwisie Rządowego Centrum Legislacji pojawił...

Obowiązkowy kask na nartach i snowboardzie

27.12.2017

Jeśli Mikołaj przyniósł narty lub deskę, warto, by skoczył szybko po kask, ponieważ dzieci i młodzież do ukończenia 16 roku życia mają obowiązek stosowania kasku na stoku narciarskim i snowboardzie — zaś niedopilnowanie tej powinności przez...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.