Czwartek 22 marca 2018 Wydanie nr 3678

Awizowanie wypowiedzenia umowy o pracę nie oznacza jego doręczenia

26.02.2018 / ebos Awizowanie wypowiedzenia umowy o pracę nie oznacza jego doręczenia  

Aż dziw, że takie sprawy jeszcze trafiają do sądów: czy dzień awizacji pisma rozwiązującego umowę o pracę jest dniem jego doręczenia pracownikowi — czy też oświadczenie woli jest skutecznie złożone z upływem terminu odbioru korespondencji?

wyrok Sądu Najwyższego z 14 czerwca 2017 r. (II PK 178/16)
Data pozostawienia przez kuriera w miejscu zamieszkania pracownika powiadomienia o nadejściu przesyłki (awiza) zawierającej oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę nie jest datą doręczenia pisma adresatowi (złożenia oświadczenia woli), gdyż taką datę może stanowić dzień, w którym upłynął termin na odebranie pisma wskazany w awizie.

Spór dotyczył rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia — pracownicy podlegającej szczególnej ochronie ze względu na macierzyństwo — ze względu na wyczerpanie okresu zasiłkowego (art. 53 kp).
Po zwolnieniu lekarskim ZUS przyznał pracownicy świadczenie rehabilitacyjne do 10 grudnia 2014 r., w listopadzie kobieta pisemnie wniosła o udzielenie urlopu wychowawczego, pracodawca otrzymał ten wniosek 17 listopada 2014 r., ale odmówił udzielenia urlopu — aby 25 listopada wysłać pismo rozwiązujące umowę o pracę, które kobieta odebrała 9 grudnia.

art. 186(8) kp (dość podobny do art. 186(1) kp, który utracił moc 2 stycznia 2016 r.)
§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:
1) udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu; (…)
§ 4. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w § 1, po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Sąd prawomocnie uwzględnił powództwo o odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem (nieobowiązującego już) art. 186(1) kp (dziś jest to art. 186(8) par. 1 kp): skoro pracodawca otrzymał wniosek o urlop wychowawczy, nie miał prawa złożyć oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Owszem, pracodawca twierdził, że wysłany kurier próbował doręczyć rozwiązanie 12 i 13 listopada, ale nie przedstawił na to żadnych dowodów.

W skardze kasacyjnej pracodawca powołał się na to, że jednak 12 listopada — czyli przed złożeniem wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego — oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę zostało skuteczne doręczone pracownicy, zatem nie można powiedzieć, iżby spóźnił się ze zwolnieniem jej z pracy.

SN nie uwzględnił argumentacji pracodawcy: oświadczenie woli wywiera skutek w momencie kiedy jego adresat mógł realnie zapoznać się z jego treścią (art. 61 par. 1 kc). Jeśli pracownik celowo nie odbiera korespondencji, należy przyjąć, że oświadczenie zostało mu skutecznie złożone — dwukrotne awizowanie przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie pracodawcy stwarza (obalalne) domniemanie faktyczne, iż pracownik miał możliwość zapoznania się z jego treścią — w ostatnim dniu awizacji (uchwała SN z 10 maja 1971 r., III CZP 10/71).

Oznacza to, że jeśli kurier awizował przesyłkę, jego obowiązkiem było powiadomienie odbiorcy o możliwości jej odebrania w określonym czasie i miejscu — zatem nie można utożsamiać dnia rzekomej awizacji (12 listopada) z datą doręczenia pisma o rozwiązaniu umowy o pracę — a dopiero bezskuteczny upływ tego terminu skutkowałby fikcją doręczenia.

Olgierd Rudak - czasopismo Lege Artis

Inne artykuły

Oddziały wyjściowe

19.03.2018

Co trzeba zrobić, aby byli więźniowie odpowiednio pełnili swoje funkcje społeczne? Może należałoby stworzyć „oddziały wyjściowe”? Mogłyby to być wyznaczone miejsca liczące po kilka cel, odseparowane częściowo od reszty więzienia, w których...

Głosujemy na Prawopolis!

14.03.2018

"Doskonała zabawa i świetna forma edukacji prawnej. Gorąco polecam!" - tak o "Prawopolis", edukacyjnej grze prawnej, w której wcielamy się w rolę początkującego prawnika, mówi Sędzia Anna Maria Wesołowska. "Prawopolis" to pierwsza polska gra...

Wirtualna agresja, realne ofiary

22.02.2018

Skrzywdzić, i to boleśnie, można też przez sieć. Szczególnie narażone są dzieci i młodzież. Ale cyberprzemoc dotyka też dorosłych. Helsińska Fundacja Praw Człowieka opublikowała w 2016 r. raport, z którego wynika, że jej ofiarami najczęściej...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz bezpłatny newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.