Piątek 24 listopada 2017 Wydanie nr 3560

Bezpłatna pomoc prawna - koncepcja

28.10.2008 / ebos/prawnik.pl Bezpłatna pomoc prawna - koncepcja  

Trwa publiczna dyskusja nad projektem ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych. Najnowsza koncepcja zakłada, że od połowy przyszłego roku sądy nie będą już decydować o zwolnieniu z kosztów i przyznania pełnomocnika z urzędu. Ich zadania przejmą powiatowe centra pomocy rodzinie.

Kolejni ministrowie sprawiedliwości rozważają, jakie jednostki mogłyby się zajmować udzielaniem pomocy prawnej.

Według najnowszego koncepcji ustawy, nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, o przyznaniu pomocy prawnej i informacji prawnej będą decydować miejskie ośrodki pomocy społecznej czy też powiatowe centra pomocy rodzinie. Decyzje administracyjne o przyznaniu takiej pomocy bądź odmowie, będzie wydawał starosta lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Natomiast monitorowaniem całego systemu przyznawania pomocy prawnej zajmie się Rada Pomocy Prawnej, która będzie jednocześnie organem opiniodawczo- doradczym Prezesa Rady Ministrów.

Powiatowe centra pomocy rodzinie mają prowadzić listy, na których widnieć będą podmioty upoważnione do świadczenia pomocy prawnej. Wsparcia bowiem mieliby udzielać przede wszystkim adwokaci i radcowie prawni oraz inne podmioty mogące świadczyć taką pomoc na podstawie obowiązujących przepisów. Prawnik znajdujący się na liście nie będzie mógł już odmówić udzielenia porady lub prowadzenia sprawy w sądzie. O zwrot poniesionych kosztów będzie się on mógł zwarcic do powiatu po udokumentowaniu swoich wydatków.

Kto skorzysta z pomocy prawnej

Pomoc prawna będzie przyznawana na wniosek zainteresowanej osoby, który powinien być składny do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania, powiatowego centrum pomocy rodzinie. Do wniosku trzeba będzie dołączyć opis sytuacji materialnej, osobiste i rodzinnej. Stan majątkowy wnioskodawcy dodatkowo powinien być udokumentowany przez zaświadczeniem o dochodzie .

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia, zainteresowana osoba będzie mogła się w ciągu czternastu dni odwołać do sądu administracyjnego.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.