Poniedziałek 20 listopada 2017 Wydanie nr 3556

CBA opublikowało raport o wynikach działalności w 2007 roku

21.04.2008 / ebos/cba CBA opublikowało raport o wynikach działalności w 2007 roku  

Na wstępie czytamy o działaniach operacyjno-śledczych, jakie miały miejsce w 2007 roku. Całość raportu znaleźć można na stronie internetowej:
www.cba.gov.pl


Zarząd Operacyjno-Śledczy i komórki organizacyjne Zarządu Operacji Regionalnych (w tym Delegatury CBA) prowadziły łącznie 284 postępowania przygotowawcze i sprawy operacyjne.

W prowadzonych śledztwach:

- 169 osobom postawiono 387 zarzutów popełnienia przestępstwa,

- wobec 59 podejrzanych zastosowano tymczasowe aresztowanie,

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 12 mln 972 tys. zł - w pieniądzach, mieniu ruchomym, nieruchomościach i instrumentach finansowych. Ponadto ujawniono narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad 1 mln zł.

Charakterystyka głównych obszarów aktywności operacyjno – śledczej CBA wraz z krótkim opisem wybranych postępowań

Przestępczość urzędników państwowych wysokiego szczebla i w ich otoczeniu

Funkcjonariusze CBA w wyniku operacji specjalnej zatrzymali mężczyzn, którzy powołując się na wpływy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, żądali 3 milionów zł łapówki za „załatwienie” przekwalifikowania kilkudziesięciohektarowej działki rolnej na działki budowlane. Piotr R. i Andrzej K. usłyszeli zarzuty płatnej protekcji.

W śledztwie dotyczącym ujawnienia informacji o ww. operacji, w oparciu o materiały zgromadzone przez CBA, zarzuty składania fałszywych zeznań i utrudniania postępowania usłyszeli Janusz K., były minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Konrad K., były Komendant Główny Policji.

Na gorącym uczynku przyjęcia łapówki CBA zatrzymało burmistrza Helu Mirosława W. i posłankę na Sejm RP Beatę S. Burmistrz za ustawienie przetargu na sprzedaż dwuhektarowej nieruchomości na Helu wziął 150 tysięcy zł łapówki. Za pośrednictwo w korupcyjnym procederze, była posłanka zażądała od biznesmenów dodatkowych 100 tys. zł.

Na gorącym uczynku przyjęcia korzyści majątkowej zatrzymano dyrektorów Centralnego Ośrodka Sportu Tadeusza M. i Krzysztofa S. Przyjęte przez Tadeusza M. 60 tysięcy zł było pierwszą częścią z 300 tysięcy zł, których żądali za wynajem pomieszczeń na "Torwarze". CBA ustaliło, że kierownictwo COS planowało nielegalne interesy na szeroką skalę przy okazji organizacji Euro 2012. W tym samym śledztwie Biuro zatrzymało byłego ministra sportu Tomasza L. i jego doradcę Arkadiusza Ż. Mężczyźni mieli przyjąć prawie 300 tysięcy zł łapówek.

Przestępczość w instytucjach samorządowych i w ich otoczeniu

Materiał dowodowy zgromadzony przez CBA pozwolił przedstawić byłemu prezydentowi, a obecnemu radnemu Skierniewic, Ryszardowi B., zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Sprawa dotyczy zakupu przez żonę prezydenta, po zaniżonej cenie, atrakcyjnej działki położonej w centrum Skierniewic.

W wyniku śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zarzuty składania fałszywych zeznań usłyszał prezydent Mysłowic. W trakcie kampanii wyborczej Grzegorz O. upozorował zamach na samego siebie, a następnie złożył fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Zarzuty „ustawiania” przetargów usłyszeli wójt Andrzej P., skarbnik Dariusza L., kierownik referatu Adama S. oraz aktualni i byli pracownicy Urzędu Gminy w Oleśnicy. Urzędnicy wykupywali za bezcen atrakcyjne nieruchomości.

Działający w imieniu Opery Krakowskiej Rafał S., zażądał 1 miliona zł łapówki za zatwierdzenie jednego z projektów wykonawczych w nowo budowanym gmachu teatru muzycznego w Krakowie. Zlecenie warte było kilkadziesiąt milionów złotych. Rafał S. został zatrzymany w wyniku operacji kontrolowanego wręczenia łapówki. W tej samej sprawie zatrzymany został również dyrektor placówki Piotr R.

Dariusz D., prezes wrocławskiego oddziału SARP oraz Mariusz K., wspólnik pracowni architektonicznej prowadzonej wraz z D. zostali zatrzymani po kontrolowanym wręczeniu pierwszej raty łapówki w wysokości 200 tysięcy zł. Zatrzymani powołując się na wpływy we wrocławskim Urzędzie Miasta obiecali przekształcenie 8,5 ha działki przemysłowej na przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe. Cała operacja miała kosztować 4 miliony zł.

Przestępstwa korupcyjne wysokich urzędników państwowych popełniane poza granicami kraju

W wyniku prowadzonego w 2007 roku śledztwa został zatrzymany były konsul RP w Malezji. Sławomirowi K. zarzucono przyjęcie korzyści majątkowej znacznej wartości i uczynienie z popełniania przestępstw stałego źródła dochodu. Sprawa dotyczy wydawania obywatelom państw azjatyckich blisko 200 polskich wiz w zamian za łapówki na kwotę ponad 1,1 miliona zł.

Korupcja w wymiarze sprawiedliwości

Sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Białej Grzegorz W. za wydanie korzystnego wyroku, w postaci uchylenia zakazu sądowego lub zastosowania łagodniejszego środka zapobiegawczego inkasował od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zł. Został on zatrzymany przez CBA po uchyleniu immunitetu przez Sąd Najwyższy.

Rozbito 10 osobową grupę, którą tworzyli głównie byli policjanci, przed zatrzymaniem zajmujący się windykacją długów. Podejrzani powołując się na wpływy w organach ścigania oferowali pośrednictwo w uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć w toczących się postępowaniach, m.in. zwalniania z aresztu czy odzyskiwania samochodów zabezpieczonych przez organy ścigania. Dążyli do uzyskiwania informacji z postępowań, podawali się za prokuratorów. Za swoje usługi żądali do kilkuset tysięcy złotych

Korupcja w służbie zdrowia

Zatrzymano ordynatora Kliniki Kardiochirurgii Szpitala MSWiA Mirosława G. Postawiono mu 53 zarzuty, w tym aż 46 korupcyjnych. CBA ujawniło też proceder wyłudzania przez szpital MSWiA pieniędzy od Narodowego Funduszu Zdrowia. Ustalenia CBA dotyczą kwoty 3 milionów zł.

Zatrzymano Andrzeja M., ordynatora jednego z oddziałów Szpitala Grochowskiego, który „załatwił” fałszywą dokumentację medyczną Andrzejowi Z. pseudonim „Słowik”, oskarżanemu o udział w kierowaniu gangiem pruszkowskim. Sfałszowane zaświadczenie lekarskie poświadczające nieprawdę wystawić miał Jan P., generał Wojska Polskiego, do niedawna kierujący szpitalem wojskowym przy ul. Szaserów w Warszawie. "Słowik" nie był jedynym przestępcą, któremu Jan P. pomógł wystawionym przez siebie zaświadczeniem uniknąć więzienia. W tym śledztwie CBA zatrzymało także Rafała F. ps. "Batman", skazanego wcześniej za zabójstwo, który na podstawie fikcyjnej dokumentacji medycznej wyszedł na wolność oraz żonę „Słowika” Monikę B., która miała skorumpować kolejnego wojskowego lekarza, aby ten wystawił gangsterowi zaświadczenie pozwalające unikać mu rozpraw sądowych.

Zarzuty korupcyjne usłyszał też zatrzymany przez CBA Tomasz D., ortopeda ze Szpitala Bródnowskiego, który odpowie za przyjmowanie łapówek i wystawianie fałszywych zaświadczeń. Miały one utrudnić prace wymiaru sprawiedliwości. CBA zatrzymało także przestępcę, który wręczył Tomaszowi D. łapówkę w zamian za wystawienie fałszywej dokumentacji lekarskiej służącej unikaniu odpowiedzialności karnej.

Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Marek A., został zatrzymany za przyjmowanie łapówek od biznesmenów z branży mięsnej pod groźbą zamknięcia ich zakładów.

Korupcja w obrocie gospodarczym

CBA zatrzymało Grzegorza R. i Tomasza K. - dyrektorów odpowiedzialnych za umowy i zakupy w spółce „Telefonia Dialog” SA oraz kilkunastu współpracujących ze spółką biznesmenów, którzy wielokrotnie wręczali łapówki za zapewnianie zleceń i zamówień. Zarzuty korupcji gospodarczej i działania na szkodę spółki usłyszeli także podejrzani w „aferze gruntowej” Piotr R. i Andrzej K., którzy byli wcześniej członkami kierownictwa „Telefonii Dialog” SA.

Na gorącym uczynku przyjęcia prawie 200 tys. zł łapówki, zatrzymano Janusza J. i Jana Z., szefów gorzowskiej spółki kupieckiej. Od tej kwoty uzależnili wypłatę kilku milionów złotych należności za wykonane prace budowlane. Wcześniej wzięli 400 tys. zł za wybór wykonawcy hali handlowej.

Także na gorącym uczynku przyjęcia łapówki funkcjonariusze zatrzymali asesora komornika w Bydgoszczy Janusza Ch. oraz podającego się również za asesora, Krzysztofa R. Żądali od biznesmena 90 tys. zł łapówki w zamian za natychmiastowe odstąpienie od dalszej egzekucji majątku wartego 600 tys. zł oraz za „ochronę” przed zajęciami majątku w przyszłości i nie przeszkadzanie w ten sposób w prowadzeniu interesów.

Postępowania związane z przestępczością korupcyjną i działalnością godzącą w interes ekonomiczny kraju prowadzone wspólnie z innymi organami państwowymi

Wspólne działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Naczelnej Prokuratury Wojskowej i Żandarmerii Wojskowej doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej i przedstawienia 14 osobom zarzutów korupcyjnych. Wśród zatrzymanych jest jej szef ppłk Henryk W. Mężczyzna miał przyjąć nawet 400 tys. zł łapówek. Funkcjonariusze i pracownicy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Zielonej Górze przyjmowali łapówki i fałszowali dokumenty związane z przetargami na ogromną skalę. Działali na szkodę Wojska Polskiego.

Grupa przestępcza działająca na szkodę Skarb Państwa została rozbita przez CBA, Wywiad Skarbowy i Urząd Kontroli Skarbowej. Zatrzymano 5 osób, które wystawiały i odbierały faktury na prace, których nigdy nie wykonywano. Szacowane straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatkowych to około 1 mln zł.

Inne przestępstwa ujawnione w ramach prowadzonych śledztw korupcyjnych

W ramach śledztwa w sprawie grupy przestępczej korumpującej urzędników państwowych, CBA rozbiło hurtownię narkotyków. W mieszkaniu zatrzymanych dwóch mężczyzn i kobiety funkcjonariusze zabezpieczyli ok. 5,5 kilograma czystej amfetaminy, kilkaset gramów kokainy, ponad 100 porcji haszyszu i ponad kilogram marihuany, setki tabletek extasy. Czarnorynkowa wartość narkotyków sięga kilkuset tysięcy zł.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.