Środa 18 października 2017 Wydanie nr 3523

Czy jesteś pewien co przewozisz?

26.06.2008 / ebos/kgp Czy jesteś pewien co przewozisz?  

Dziś, z okazji międzynarodowego dnia przeciwdziałania narkomanii, rusza informacyjna kampania profilaktyczna dotycząca bezpieczeństwa podróży zagranicznych obywateli polskich. Jej organizatorami są krajowe biuro do spraw przeciwdziałania narkomanii, komenda główna Policji i komenda główna Straży Granicznej. Kampania ma na celu ochronę polskich turystów przed zorganizowanymi grupami narkotykowymi. Akcja będzie prowadzona przez cały okres wakacyjny.

W ostatnich latach organy ścigania obserwują niepokojące zjawisko wykorzystywania turystów, w tym także obywateli polskich, przez grupy przestępcze do nieświadomego przemytu narkotyków przez granicę państwową. Przestępcy coraz częściej wykorzystują otwarcie rynków pracy dla obywateli polskich przez państwa Unii Europejskiej i związany z tym przepływ fali emigracji zarobkowej jako doskonały sposób organizowania przemytu narkotyków. Coraz więcej obywateli polskich jest zatrzymywanych na terenie całej Europy pod zarzutem przemytu środków odurzających. Zatrzymania te najczęściej mają miejsce w Irlandii, Anglii, Niemczech, Francji i krajach skandynawskich.

Zorganizowane, międzynarodowe lub polskie, grupy narkotykowe wykorzystują polskich obywateli jako kurierów do przemytu narkotyków drogą lotniczą z krajów Ameryki Południowej do Europy. Największa liczba zatrzymanych na terenie Unii Europejskiej za przemyt narkotyków obywateli polskich, to osoby przebywające na stałe lub czasowo poza Polską, zwerbowane przez zagraniczne grupy narkotykowe. Na terenie RP przestępcy werbują na kurierów szczególnie osoby w trudnej sytuacji materialnej, oczekujące szybkiego zysku lub takie, które chcą skorzystać z możliwości zwiedzenia najdalszych zakątków świata.

W okresie wakacyjnym wzmożony ruch turystyczny intensyfikuje działalność przestępców. Przypadkowi podróżni, często wbrew swojej woli, nieświadomie stają się narzędziami w ich rękach. Przestępcy najczęściej podrzucają środki odurzające i substancje psychotropowe turystom korzystającym z komunikacji lotniczej, kolejowej, drogowej oraz morskiej. Wkładają na przykład paczkę z narkotykiem do jej bagażu lub zamieniają bagaż w trakcie kontroli, by uniknąć odpowiedzialności karnej.

UWAGA!

Nawet nieświadome, niezamierzone przewożenie przez granicę narkotyku jest przestępstwem i podlega ściganiu według prawa obowiązującego w danym państwie. W niektórych krajach kary stosowane za przemyt narkotyków są niezwykle surowe, włącznie z karą śmierci.

Polska Policja ściśle współpracuje z organami ścigania państw Unii Europejskiej w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Centralne Biuro Śledcze KGP na bieżąco prowadzi intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze mające na celu rozpoznanie środowiska przemytniczego.

Prowadzona w czasie wakacji informacyjna kampania profilaktyczna dotycząca bezpieczeństwa podróży zagranicznych obywateli polskich ma na celu ochronę polskich turystów przed zorganizowanymi grupami narkotykowymi.

Działania profilaktyczne podejmowane w ramach kampanii obejmują:

* uświadomienie obywateli polskich podróżujących poza granicami RP o realnych zagrożeniach ze strony narkotykowych grup przestępczych,
* zgłaszanie przez podróżnych służbom granicznym wszelkich prób wykorzystania ich dla tego typu „przysługi”,
* wyrobienie nawyku kontroli bagażu i stałego nadzoru nad nim.

Zasady, którymi powinni kierować się podróżujący poza granicami Polski:

* nie powierzać swoich bagaży obcym osobom i nie pozostawiać ich w miejscach nie przeznaczonych do przechowywania,
* tak zabezpieczać swój bagaż, aby nie było do niego łatwego dostępu,
* podczas kontroli granicznej szczególnie pilnować bagażu, by uniknąć celowej jego zamiany,
* nie przyjmować od osób nieznajomych żadnych rzeczy w celu przewiezienia przez granicę i przekazania ich później osobom trzecim,
* stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec zbyt atrakcyjnych ofert wyjazdu za granicę.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

© 2008-2017 EBOS.PL Dziennik wyroków, orzeczeń i ogłoszeń sądowych.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Created by logo slyks

Żadna część jak i całość treści zawartych w dzienniku EBOS.PL nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody redakcji EBOS.PL. Ogłoszenia i komunikaty sądowe są przekazywane do publikacji wyłącznie na EBOS.PL i ewentualne ich powielanie i dalsze rozpowszechnianie poza EBOS.PL jest zabronione. Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością EBOS, należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.