Środa 18 października 2017 Wydanie nr 3523

Efektywność kary a cechy osobowości

17.06.2008 / ebos/PAP - Nauka w Polsce Efektywność kary a cechy osobowości  

W ostatnich latach coraz częściej podejmowany jest temat dotyczący efektywności odbywania kar przez młodocianych sprawców przestępstw. Naukowcy z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie przeprowadzili badania dotyczące cech osobowości przestępców i ich funkcjonowania w zakładach poprawczych.

W badaniach prowadzonych przez prof. Józefa Gierowskiego i Agnieszkę Idziak przebadano 98 nieletnich przebywających w zakładach poprawczych. Wszyscy byli w wieku od 16 do 21 lat. Do badań zakwalifikowano osoby oskarżone o popełnienie przestępstw z użyciem przemocy.

"Celem badań było wyodrębnienie grup sprawców o określonych czynnikach ryzyka oraz prześledzenie w obrębie tych grup zależności między tymi czynnikami a wybranymi cechami osobowości" - wyjaśniają naukowcy.

Zespół skoncentrował się na określonych cechach osobowości, m.in. agresywności, stylu funkcjonowania interpersonalnego, temperamencie, empatii oraz radzeniu sobie ze stresem.

Przeprowadzona analiza wyników pozwoliła wyodrębnić trzy grupy.

"Wyróżniliśmy trzy grupy charakteryzujące się różnym natężeniem czynników ryzyka - podkreślają naukowcy - Grupę totalnie niedostosowanych, grupę zaburzonych osobowościowo oraz grupę socjopatyczną."

Dalsze analizy pozwoliły na określenie zależności między konfiguracją czynników ryzyka i cech osobowości młodocianych przestępców a sposobem ich funkcjonowania w zakładzie poprawczym.

"Uzyskane wyniki wskazują między innymi na powiązanie pomiędzy nasileniem czynników ryzyka a pewnymi cechami osobowości - zwracają uwagę badacze. - Szczególnie wyraźnie było to widoczne wśród sprawców z grupy totalnie niedostosowanych W tej grupie przeważały takie cechy jak wrogość, podejrzliwość, nieufność oraz niska samoocena. Zaliczeni do tej grupy reagowali atakami i agresją na polecenia wydawane przez wychowawców."

Jak stwierdzili naukowcy, badani zaliczeni do innych grup ujawniali inne tendencje.

"Nieletni z grupy socjopatycznej ujawniali pozytywny stosunek do poleceń, częściej również reagowali lękiem na stosowane kary" - ustalili naukowcy.

Uzyskane wyniki badań mogą być efektywnie wykorzystane w praktyce opiniodawczej i resocjalizacyjnej. Według badaczy z IES mogą wpłynąć na zwiększenie trafności diagnozy i sprzyjają opisowi osobowości w wielu jej wymiarach. Dają również podstawy do formułowania bardziej szczegółowych, a zarazem bardziej zindywidualizowanych wskazań leczniczo-resocjalizacyjnych dotyczących nieletnich sprawców przestępstw.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.