Poniedziałek 20 listopada 2017 Wydanie nr 3556

Duże pieniądze z Norwegii dla polskiej Policji

23.10.2009 / ebos/kgp Duże pieniądze z Norwegii dla polskiej Policji  

Nowy komisariat w Terespolu, rozbudowa systemu pobierania i rejestracji odcisków palców, nowoczesny sprzęt łączności i informatyki – to najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane dzięki funduszom Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z okazji podpisania umów uruchamiających NMF, w Ambasadzie Królestwa Norwegii w Warszawie odbyło się śniadanie prasowe.

Polska, podobnie jak dziewięć pozostałych państw przyjętych do UE w 2004 roku, korzysta z powyższej pomocy w ramach dwóch instrumentów finansowych: Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wsparcie finansowe przyznane Polsce w latach 2004-2009 wynosi ponad 500 mln euro i obejmuje między innymi bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wśród grona beneficjantów ww. priorytetu w Programie Operacyjnym NMF wymieniono Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz służby podległe. Jeżeli chodzi o Policję, w ramach NMF będą wspierane następujące obszary:
• infrastruktura teleinformatyczna,
• infrastruktura na zewnętrznych granicach UE,
• zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, transgranicznej i nielegalnej migracji,
• umacnianie współpracy Policji i Straży Granicznej z uwzględnieniem infrastruktury komunikacyjnej,
• przeciwdziałanie handlowi kobietami i dziećmi.

Dzięki norweskiej pomocy wybudowano już nowy komisariat w Terespolu (NMF przeznaczył na tę inwestycję 650 000 euro), rozpoczęła się też budowa komisariatu w Reszlu. Realizacja tych projektów ma zapewnić jednostkom Policji zlokalizowanym w sąsiedztwie zewnętrznej granicy Unii Europejskiej warunki do wykonywania zadań związanych z ochroną obszaru Schengen.

Norweski Mechanizm Finansowy umożliwia też polskiej Policji dodatkowy zakup i uzupełnienie nowoczesnego sprzętu. Dzięki niemu uda się przebudować system pobierania i rejestrowania odcisków palców. – Elektroniczne pobieranie i rejestrowanie śladów daktyloskopijnych w centralnej jednostce Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej pozwoli m.in. na wykrywanie sprawców przestępstw z przeszłości – w ramach tzw. policyjnego „Archiwum X” – powiedział podczas spotkania gen. insp. Andrzej Matejuk. Dofinansowanie z NMF pozwoliło już na zakupienie ponad 330 urządzeń do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej, około 160 pełnofunkcyjnych stanowisk do elektronicznej rejestracji danych osób, a także około 200 urządzeń do elektronicznego daktyloskopowania.

Należy też wspomnieć o nowoczesnym sprzęcie łączności i informatyki – ze środków NMF zakupiono 1000 zestawów radiotelefonów przewoźnych, 2600 zestawów radiotelefonów noszonych oraz ponad 3200 mobilnych terminali. – Wiemy jednak, że najnowocześniejszy nawet sprzęt czy komisariat byłby bezużyteczny bez wyszkolonych policjantów, dlatego też w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Instrumentu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego prowadzone są szkolenia – między innymi z zakresu zarządzania – zauważył Komendant Główny.

Wsparcie ze strony Królestwa Norwegii stanowi wkład w zwiększenie bezpieczeństwa naszego kraju, a tym samym całej Strefy Schengen. Dodatkowy, nowoczesny sprzęt dla funkcjonariuszy to większa skuteczność polskiej Policji, przekładająca się na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. – Mamy nadzieję, że efektem partnerstwa z Policją norweską będzie budowa długotrwałej więzi, owocującej zaufaniem, wzajemną pomocą, wymianą doświadczeń i bliską współpracą – podsumował Komendant Główny.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.