Piątek 24 listopada 2017 Wydanie nr 3560

Nowy rok szkolny w więziennych szkołach

05.09.2017 / ebos Nowy rok szkolny w więziennych szkołach  

Tak jak w innych szkołach w Polsce, w Centrach Kształcenia Ustawicznego, funkcjonujących przy aresztach śledczych i zakładach karnych, rozpoczął się rok szkolny. Oficjalna inauguracja miała miejsce w Zakładzie Karnym we Włocławku.

Nowy rok szkolny

W oficjalnym rozpoczęciu nowego roku szkolnego, które miało miejsce w Zakładzie Karnym we Włocławku udział wzięli m.in.: Dyrektor Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej płk Andrzej Leńczuk, specjalista Biura Penitencjarnego Tomasz Iwasiewicz, dyrektor ZK we Włocławku kpt. Krzysztof Zientara oraz kadra pedagogiczna oraz słuchacze. Podczas krótkich przemówień podkreślano wartość nauki i wykształcenia oraz konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Zdobycie odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji sprzyja procesowi readaptacji społecznej a tym samym łatwiej jest osobie opuszczającej jednostkę penitencjarną zaadaptować się w szeregach społeczeństwa.

W murach ZK we Włocławku w zajęciach szkolnych uczestniczyć będzie 185 słuchaczy, kształcących się zarówno w ramach istniejącego Liceum Ogólnokształcącego jak również odbywających kwalifikacyjne kursy zawodowe w kierunkach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz - tynkarz, elektryk, monter konstrukcji budowlanych.

Przepisy

Wszyscy osadzeni w zakładach karnych i aresztach śledczych mają możliwość realizacji prawa do nauki gwarantowanego im i organizowanego zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego Wykonawczego art. 102 oraz art.130 -134. Szkoły i placówki oświatowe działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych organizowane są na wszystkich poziomach edukacyjnych z wyjątkiem szkół wyższych. Istnieje również możliwość realizacji prawa do nauki poza zakładem karnym zgodnie z art. 131 kkw, np. studia wyższe. Szkoły działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych są szkołami publicznymi, działającymi zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Realizują takie same podstawy programowe i programy nauczania jak szkoły w całej Polsce. Nauczyciele podlegają tym samym przepisom i wymogom co ich koledzy w szkołach zewnętrznych. Wyposażenie przywięziennych placówek edukacyjnych spełnia wymagania do prowadzenia i realizacji procesu dydaktycznego, a wysokie osiągnięcia absolwentów, potwierdzone przez egzaminy zewnętrzne, pokazują, jak ogromny wysiłek w tych specyficznych warunkach wkłada w naukę osadzony oraz nauczyciel, aby sprostać wymogom egzaminacyjnym.

Po co uczyć się w więzieniu?

Nauczanie, to po zatrudnieniu osadzonych, najważniejszy środek oddziaływań resocjalizacyjnych. W procesie przygotowania skazanych do życia na wolności, istotną rolę odgrywa stworzenie warunków do podniesienia poziomu wykształcenia oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych. Uzupełnieniem oferty edukacyjnej są szkolenia kursowe organizowane przez jednostki penitencjarne. Szkolenia te adresowane są do skazanych dorosłych, nie posiadających żadnych umiejętności zawodowych lub wymagających przekwalifikowania zawodowego. Szkolenia te organizowane są przede wszystkim dla skazanych kończących odbywanie kary, aby zwiększyć ich szansę na podjęcie pracy zarobkowej po opuszczeniu zakładu karnego, a tym samym ograniczenie zjawiska powrotu do przestępstwa. Szkolenia kursowe organizowane są w porozumieniu z urzędami pracy, a ich zakres dostosowywany jest do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Więzienna szkoła w liczbach

Przy aresztach śledczych i zakładach karnych w Polsce zlokalizowane jest 18 Centrów Kształcenia Ustawicznego, które dysponują 156 oddziałami szkolnymi. W tym roku naukę rozpocznie 3036 uczniów, z którymi pracować będzie prawie 300 nauczycieli.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Po śladach do przestępcy

20.11.2017

Na podstawie śladów butów jak po nitce do kłębka można dojść do sprawcy zdarzenia. Bo każde obuwie w trakcie użytkowania nabiera charakterystycznych cech. – Są to cechy indywidualne i niepowtarzalne. Na ich podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.