Czwartek 19 października 2017 Wydanie nr 3524

Polska Policja uzyskała dostęp do bazy danych DNA Interpolu

31.07.2008 / ebos/kgp Polska Policja uzyskała dostęp do bazy danych DNA Interpolu  

Polska policja uzyskała wczoraj internetowy dostęp do bazy danych DNA Interpolu, która umożliwia identyfikowanie sprawców przestępstw na podstawie porównań materiału genetycznego. Dzięki dostępowi do Międzynarodowego Portalu DNA będzie można rozwiązywać sprawy kryminalne w oparciu o zasoby bazy danych Interpolu w wygodniejszy i szybszy sposób (do tej pory wymiana danych odbywała się za pomocą tradycyjnej korespondencji).

- Polska jest 22. krajem, który ma dostęp do Międzynarodowego Portalu DNA – powiedział podczas prezentacji komendant główny Policji Andrzej Matejuk. - W celu uzyskania dostępu do bazy danych DNA, polska policja musiała spełnić wiele wymogów i wdrożyć odpowiednie procedury.

- Likwidacja kontroli na granicy spowodowała, że wiele przestępstw nasi przestępcy popełniają poza granicami. Również coraz częściej mamy do czynienia z przestępczością cudzoziemców w Polsce. Stąd pilna potrzeba integracji europejskiej, wymiany informacji, wymiany danych - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Adam Rapacki, który uczestniczył w uroczystym uruchomieniu internetowego dostępu do bazy danych DNA Interpolu.

Uzyskując dostęp do Międzynarodowego Portalu DNA polska Policja będzie mogła rozwiązywać sprawy kryminalne w oparciu o zasoby bazy danych Interpolu, ale w dużo wygodniejszy i szybszy sposób. Za pomocą komputera będzie można wprowadzać do bazy DNA Interpolu profile genetyczne oznaczone ze śladów NN zabezpieczonych na miejscach przestępstw, które odbyły się na terenie Polski i w dalszym ciągu pozostają niewyjaśnione, między innymi ze względu na swój kontekst międzynarodowy.
Jako pierwszą wytypowano sprawę zgwałcenia i zabójstwa Darii R., w okolicy międzynarodowego obozu sportowego na terenie Sopotu, w której osobami wytypowanymi jako potencjalni sprawcy byli między innymi jego uczestnicy. Sprawa ta pozostaje nierozwiązana od trzynastu lat.

W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP została powołana specjalna komórka zajmująca się przede wszystkim oznaczaniem, gromadzeniem oraz przetwarzaniem profili genetycznych na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Jest to Zespół Bazy Danych DNA umieszczony w strukturze Wydziału Biologii. Do jego zadań należą także doskonalenie kompetencji w obszarze zagadnień związanych z oznaczaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem profili genetycznych w bazie danych DNA poprzez studiowanie specjalistycznej literatury, śledzenie zmian w aktach prawnych, w tym przepisów wykonawczych oraz uczestnictwo w konferencjach, sympozjach, seminariach, szkoleniach i spotkaniach dyskusyjnych oraz współpraca z ośrodkami zagranicznymi zajmującymi się tematyką baz danych DNA.

Realizacja głównego zadania odbywa się w dwóch podzespołach. Pierwszy z nich wykonuje pracę laboratoryjną polegającą na izolowaniu i oznaczaniu profilu DNA z materiału biologicznego pobieranego od osób lub ze zwłok do celów wykrywczych lub identyfikacyjnych. Analiza DNA tego materiału prowadzona jest zgodnie z europejskimi i światowymi standardami, z zastosowaniem multipleksowych systemów STR i z użyciem aparatury najnowszej generacji. Praca drugiego podzespołu koncentruje się na wprowadzaniu profili genetycznych do bazy danych DNA, porównaniu ich z profilami zgromadzonymi w bazie oraz udzielaniu informacji zainteresowanym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. Policji, prokuraturom, sądom, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) o pozytywnych wynikach przeszukania. Prowadzone przez ekspertów zbiory bazy spełniają wszystkie wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych.

W bazie danych DNA gromadzi się i przetwarza profile genetyczne:
1. osób wymienionych w art. 74 i 192a k.p.k., tj. oskarżonych, podejrzanych, osób podejrzanych oraz innych osób, co do których brak było przesłanek do usunięcia z akt sprawy i zniszczenia pobranego od nich lub utrwalonego materiału dowodowego,
2. osób o nieustalonej tożsamości oraz osób usiłujących ukryć swoją tożsamość,
3. zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości,
4. śladów nieznanych sprawców przestępstw, na przykład śladów znalezionych na miejscu przestępstwa, gdy ich pochodzenia nie można przypisać do konkretnej osoby.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.