Sobota 18 listopada 2017 Wydanie nr 3554

Pomyłki sądowe - Klinika Niewinności

29.07.2008 / ebos/HFPC Pomyłki sądowe - Klinika Niewinności  

Klinika Niewinności, to kolejny jakże pożyteczny program, prowadzony przez Helsińską Fundację Praw Człowieka, który przybliżamy na łamach Dziennika EBOS.PL

.....................................................................................
Klinika Prawa „Niewinność” zajmuje się wyszukiwaniem błędów popełnionych na którymś z etapów postępowania karnego, które mogły stać się przyczyną niesłusznego skazania.
Program działa w ramach Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Do Kliniki trafiają sprawy osób oskarżonych lub skazanych za poważne przestępstwa, które kwestionują swoją winę.
Praca Fundacji, polega na dogłębnej analizie wybranych spraw, w których wg. Fundacji, mogło dojść do pomyłki sądowej bądź bezpodstawnego oskarżenia.

Analizowane są akta sprawy, a spośród nich wybierane te, w których materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie jest wystarczający do wydania wyroku skazującego i sprawdzane jest, czy w danym przypadku zostało naruszone prawo do rzetelnego procesu.

Jeżeli Fundacja uzna, że w sprawie doszło do naruszenia prawa do rzetelnego procesu poprzez pogwałcenie zasady domniemania niewinności albo rozstrzygania wątpliwości na korzyść oskarżonego, bądź na którymś z etapów postępowania popełniony został błąd, w wyniku którego doszło do niesłusznego skazania, Fundacja podejmuje następujące działania:

* obserwuje procesy sądowe,
* sporządza opinie prawne dla sądu typu amicus curiae (dosł. przyjaciel sądu - bezinteresowny doradca; dawn. osoba nie związana z żadną ze stron, służąca poradą prawną sądowi w czasie rozprawy) zawierające
stanowisko Fundacji dotyczące sprawy,
* przystępujemy do procesu w charakterze przedstawiciela społecznego.

Działania Fundacji, nie są skierowane przeciwko organom ścigania lub sądom, wręcz przeciwnie, służą zwiększeniu zaufania do wymiaru sprawiedliwości, również poprzez budowanie w ten sposób przekonania, że inne sprawy są prawidłowo prowadzone i sądzone.

Wiele spraw, którymi zajmuje się Klinika „Niewinność” to przykłady, w których
mogło, zdaniem Fundacji, dojść do niesłusznego skazania bądź oskarżenia.

Zwróć się o pomoc

Ze względu na ograniczone możliwości działania Fundacja zajmuje się tylko sprawami, które się toczą. Nie podejmuje spraw, w których zapadł prawomocny wyrok.

W celu rozważenia włączenia sprawy do Kliniki, należy przesłać na adres Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka ( ul. Zgoda 11,00-018 Warszawa )
następujące dokumenty:
• ogólny opis sprawy (przedstawienie problemu, wraz z szerszym kontekstem sprawy),
• kopie najważniejszych dokumentów w sprawie (w szczególności wyroków, jeżeli już zapadły, aktu oskarżenia).
...........................................................................................

POMYŁKI SĄDOWE

Problem pomyłek sądowych towarzyszy sądownictwu od samego początku.
Nauka prawa karnego najczęściej wskazuje na następujące przyczyny pomyłek:
· zaznania świadków fałszywie obciążające podejrzanego/oskarżonego;
· błędy poczynione podczas pierwszych etapów postępowania, czyli nieprofesjonalne prowadzenie śledztwa;
· błędy dokonane podczas okazań, błędne rozpoznanie sprawcy przez świadka;
· fałszywe przyznanie się do winy przez podejrzanego/oskarżonego;
· naruszenie zasady in dubio pro reo (z łacińskiego - zasada prawna, zgodnie z którą wątpliwości nie dających się rozstrzygnąć nie można tłumaczyć na niekorzyść oskarżonego) ;
· pomówienia ze strony współoskarżonych.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.