Wtorek 17 października 2017 Wydanie nr 3522

Program Interwencji Prawnej

20.07.2008 / ebos/HFPC Program Interwencji Prawnej  

"Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd." - art 45 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Działając m.in. na rzecz prawidłowego postrzegania i przestrzegania tego zapisu Konstytucji, Helsińska Fundacja Praw Człowieka prowadzi Program Interwencji Prawnej.

Program Interwencji Prawnej jest jednym z czterech obecnie funkcjonujących programów w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Program Interwencji Prawnej zajmuje się sprawami, w których doszło do naruszenia praw i wolności jednostki, w szczególności gwarantowanych w Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
Wszystkie sprawy zakwalifikowane do programu poddawane są szczegółowej analizie merytorycznej, a następnie po uzgodnieniu z koordynatorem programu podejmowane są konkretne działania w sprawie.

W pracach Programu istotną rolę odgrywają studenci, który razem z prawnikami Fundacji zajmują się sprawami. Dzięki nim w większości przypadków możliwe jest wysłanie obserwatora na toczące się procesy sądowe i dokładniejsze poznanie okoliczności sprawy.

Celem programu jest dążenie do poprawiania standardów przestrzegania praw człowieka, szczególnie w tych obszarach życia społecznego, w których realizują się prawa osobiste. Wiedzę na temat naruszeń praw człowieka Fundacja czerpie przede wszystkim z licznych listów i rozmów z osobami zgłaszającymi się do Fundacji.

Ze spraw, które wpływają do Fundacji wybieramy te, które naszym zdaniem dotyczą szeroko rozumianych praw człowieka. W zakresie zainteresowania znajdują się:

Prawo do rzetelnego procesu, a w szczególności:

o przewlekłość postępowań sądowych,
o prawo do obrony,
o poszanowanie praw ofiar przestępstw,
o równość stron procesowych,
o odpowiedzialność zawodowa adwokatów i sędziów.

Nieuprawnione naruszanie przez policjantów nietykalności osobistej, a w szczególności:

o przekroczenia uprawnień przez interweniujących policjantów,
o nadużycie środków przymusu bezpośredniego,
o zaniechanie działań, do których jest zobowiązana policja,
o nieludzkie bądź poniżające traktowanie.

Prawo do prywatności, w tym ochrona danych osobowych

Prawo do informacji o działalności organów władzy państwowej i samorządowej

Prawo do wolności osobistej - legalność stosowania tymczasowego aresztowania

Przestrzeganie praw osób pozbawionych wolności

Sprawy kwalifikujące się do rozpatrzenia przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu

Sprawy kwalifikujące się do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny

Program Interwencji Prawnej w sprawach objętych jego działaniem podejmuje następujące czynności:

- obserwacja procesów sądowych pod kątem przestrzegania prawa do rzetelnego procesu,

- przystąpienie do procesu sądowego w sprawach karnych, jako organizacja społeczna, z prawem wypowiadania się w sprawach ważnych z punktu widzenia ochrony praw człowieka,

- przedkładanie opinii prawnych w konkretnych sprawach

- wystąpienia do naczelnych i lokalnych organów władzy państwowej, wskazujące na naruszenia praw i wolności człowieka w ich działaniach,

- wspieranie stron procesowych w niektórych procesach sądowych ekspertyzami bądź opiniami prawnymi z zakresu praw człowieka,

- pomoc w formułowaniu skarg do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach, w których uznaliśmy, że przepis obowiązującego prawa może być niekonstytucyjny,

- pomoc w formułowaniu skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,

- współpraca z mediami, komentarze do bieżących wypadków naruszeń praw człowieka, wyjaśnienia, nagłaśnianie niektórych przypadków.

W celu rozważenia włączenia sprawy do Programu, należy przesłać na adres Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka następujące dokumenty:

* ogólny opis sprawy (przedstawienie problemu prawnego, wraz z szerszym kontekstem sprawy),
* kopie najważniejszych dokumentów w sprawie (w szczególności wyroków, postanowień sądów, decyzji administracyjnych, odwołań).

Fundacja preferuje zgłaszanie spraw drogą listowną.

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.