Sobota 23 września 2017 Wydanie nr 3498

Szybka metoda na dłużników

16.07.2008 / ebos/ms Szybka metoda na dłużników  

Nową formą dochodzenia roszczeń pieniężnych będzie elektroniczne postępowanie upominawcze. Przewiduje je nowelizacja k.p.c. przyjęta przez rząd.

Uruchomienie elektronicznego postępowania upominawczego, jako nowej formy dochodzenia roszczeń pieniężnych, zakłada przyjęta przez rząd nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego.
– Wprowadzenie postępowania elektronicznego będzie nowością nawet w skali europejskiej – zaznaczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski.

Projekt nowelizacji przewiduje utworzenie jednego „e-sądu”, jako wydziału cywilnego sądu rejonowego. Zakłada się, że w postępowaniu elektronicznym rozpatrywane będą w większości niezbyt skomplikowane sprawy. Chodzi m.in. o niezapłacone rachunki za gaz, prąd, telefon, itp. – Planujemy, że w ten sposób będzie załatwianych ok. 300-400 tysięcy spraw rocznie – poinformował minister Ćwiąkalski. – Przewidujemy także niższe opłaty za skorzystanie z postępowania elektronicznego. Będą one o ok. 1/4 mniejsze – dodał.

.............................................
Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego ma na celu odciążenie sądów powszechnych od rozpoznawania spraw, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.
Elektroniczne postępowanie upominawcze przeznaczone jest dla wszystkich powodów, którzy zechcą korzystać z nowoczesnych sposobów kontaktu z sądem w formie elektronicznej. Można spodziewać się, że będą z tego postępowania korzystali między innymi powodowie masowi (np. dostawcy usług telefonicznych, internetowych, gazu, prądu itd.), których roszczenia wobec dłużników udowodnione są dokumentami - najczęściej fakturami lub rachunkami.
Proponowane postępowanie odrębne pociągnie za sobą istotne oszczędności budżetowe. Formularze elektroniczne ułatwią konstruowanie pism procesowych i znacznie wyeliminują niebezpieczeństwo zaistnienia braków formalnych takich pism, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby doręczeń dokonywanych w dotychczasowy sposób. Beneficjentami oszczędności będzie nie tylko wymiar sprawiedliwości, ale również strony postępowania.

Projektowane postępowanie opiera się na następujących założeniach (wybrane):

1. Proponuje się utworzenie „e-sądu” jako wydziału cywilnego sądu rejonowego, który rozpoznawać będzie sprawy tylko i wyłącznie w elektronicznym postępowaniu upominawczym, bez względu na wartość przedmiotu sporu. Do rozpatrywania zażaleń od zarządzeń przewodniczącego oraz od orzeczeń sądu elektronicznego właściwy będzie jeden „e-sąd odwoławczy”.

2. Przewiduje się, że komunikacja między powodem i sądem elektronicznym będzie odbywać się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i sądem elektronicznym w drodze tradycyjnej, chyba że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną – wysyłając pismo drogą elektroniczną.

3. Korespondencja stron postępowania z sądem odbywać się będzie poprzez specjalną skrzynkę poczty elektronicznej zakładaną na potrzeby danego postępowania. Doręczenie nastąpi, gdy adresat odczyta pismo umieszczone w tej skrzynce, co wygeneruje automatycznie elektroniczne potwierdzenie odbioru lub też gdy upłynie 14 dni od jego zamieszczenia (elektroniczne awizowanie). W systemie przewidziana będzie możliwość automatycznego przesłania wiadomości o wpływie określonej informacji do tej skrzynki, również na podany przez użytkownika „powszechny” adres pocztowy. Jednak dojście informacji na ten adres nie będzie oznaczało skutecznego doręczenia.

4. Elektroniczny obieg informacji pozwoli na elektroniczną archiwizację akt sądowych. Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym, będą utrwalane tylko w systemie informatycznym, gdyż założeniem nowego trybu jest rezygnacja z prowadzenia akt papierowych.

5. W razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego już samo oświadczenie pozwanego o jego sprzeciwie, spowoduje, że nakaz zapłaty utraci moc.

6. W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie nakazu zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, tradycyjny tytuł wykonawczy zastąpiony będzie tytułem istniejącym wyłącznie w systemie teleinformatycznym weryfikowanym przez komornika.

Inne artykuły

Nowy rok szkolny w więziennych szkołach

05.09.2017

Tak jak w innych szkołach w Polsce, w Centrach Kształcenia Ustawicznego, funkcjonujących przy aresztach śledczych i zakładach karnych, rozpoczął się rok szkolny. Oficjalna inauguracja miała miejsce w Zakładzie Karnym we Włocławku. Nowy rok...

Czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego - jeśli pojawiła się w ostatnich dniach na dokonanie czynności?

31.08.2017

Pytanie jest proste i logiczne, odpowiedź… niekoniecznie: czy choroba pełnomocnika uzasadnia przywrócenie terminu procesowego — nawet jeśli wszyscy czekali do ostatniego momentu (na wniesienie skargi kasacyjnej) — bo skoro na coś mamy dwa...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Ustna umowa pożyczki

13.09.2017

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna — a zwłaszcza czy pożyczkobiorca może być zobowiązany do zwrotu pieniędzy pożyczonych „na gębę”? Czy dowodem może być zapisana w kalendarzu pożyczkodawcy notatka — podpisana przez pożyczającego? (wyrok Sądu...

Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią - Konferencja

28.08.2017

Fundacja Court Watch Polska zaprasza wszystkich sędziów do udziału w konferencji pt. „Zaufanie budowane przez komunikację. Trzy kroki do bycia zrozumiałym sędzią”, która odbędzie się pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego - SSN prof...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.