Poniedziałek 23 października 2017 Wydanie nr 3528

W tym roku wakcje z większą ilością utonięć

09.09.2009 / ebos/kgp W tym roku wakcje z większą ilością utonięć  

Od 20 czerwca do 31 sierpnia 2009 r. na terenie całej Polski utonęło 379 osób. W porównywalnym okresie ubiegłego roku podczas wakacji w całym kraju odnotowano 278 tego rodzaju przypadków.

W 47 przypadkach potwierdzony został fakt, iż osoby, które poniosły śmierć w wyniku utonięcia, były pod wpływem alkoholu. Biorąc pod uwagę porę dnia, w której dochodziło do utonięć, warto wskazać, że zdecydowana większość utonięć miała miejsce w godzinach popołudniowych, tj. od 12.00 do 18.00, czyli w czasie najwyższych dziennych temperatur.

Prawdopodobnie do większości wypadków, jak co roku, doszło z powodu brawury, słabego rozeznania zbiornika wodnego, braku umiejętności lub odpowiedniego przygotowania się do pływania, ale również z braku właściwego nadzoru osób dorosłych nad dziećmi (w omawianym okresie utonęło 55 osób niepełnoletnich).

Z uwagi na fakt, iż utonięcia stanowią istotną liczbę śmiertelnych wypadków w okresie wakacyjnym, należy w dalszym ciągu podejmować całoroczne działania profilaktyczne w przedmiotowym zakresie. Obecnie wiele gmin prowadzi nieodpłatną naukę pływania dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, które powinny być łączone z działaniami edukacyjno-profilaktycznymi w zakresie bezpiecznego wypoczynku nad wodą. Wzorem lat ubiegłych, podjęte działania powinny być ukierunkowane na uświadamianie wypoczywającym zagrożenia związanego z kąpielą w miejscach niedozwolonych oraz osobistego przygotowania się do kąpieli, które powinno być adresowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale także do ich opiekunów i wychowawców.

Jednocześnie, należy prowadzić rozpoznawanie miejsc potencjalnie atrakcyjnych - z punktu widzenia kąpiących się - mogących stanowić dla nich zagrożenie. Informacje, na temat takich miejsc, powinny być przekazywane do odpowiednich podmiotów, głównie władz samorządowych, we właściwości których pozostaje szereg środków zaradczych i profilaktycznych w przedmiotowym zakresie.

Ważnym działaniem pozostaje również współpraca z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo nad wodami, a w szczególności z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Wspomniana współpraca możliwa jest na podstawie porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych, które w dniu 20 czerwca 2007 r. podpisał Komendant Główny Policji i Prezes WOPR.

Inne artykuły

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.