Środa 18 października 2017 Wydanie nr 3523

Walka z handlem ludźmi

19.10.2009 / ebos/kgp Walka z handlem ludźmi  

Wczoraj, 18 października obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Aby lepiej zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi trzeba lepiej poznać złożoność tego zjawiska. O tym problemie należy przypominać stale, nie tylko 18 października, aby zwiększyć świadomość społeczną i zapobiegać tragediom życiowym wielu osób. Warto więc wiedzieć jak ustrzec się przed takimi zjawiskami i gdzie udać się po pomoc.

Handel ludźmi w dużej mierze dotyczy wykorzystywania kobiet i dzieci do prostytucji. Zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prostytuowanie się nie jest karalne. Przestępstwem jest doprowadzenie innej osoby przemocą, groźbą, podstępem, przez wykorzystanie stosunku zależności bądź krytycznego położenia, do uprawiania prostytucji. Penalizacji podlega także ułatwianie lub nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jednym z elementów działań Policji, ukierunkowanych na przeciwdziałanie handlowi ludźmi, są wczesne działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży zagrożonej tym zjawiskiem. Policjanci, wraz z przedstawicielami innych podmiotów, biorą udział w spotkaniach w szkołach z młodzieżą, podczas których m.in.: ostrzegają o odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzież oraz sygnalizują o zagrożeniach związanych z tym obszarem.

W celu ograniczenia zjawiska handlu ludźmi Policja prowadzi działania rozpoznawcze oraz prewencyjne, w tym m.in.: przeprowadza kontrole agencji towarzyskich, salonów masażu, hoteli, moteli, melin, dworców, a także monitoruje drogi pod kątem ujawniania prostytuujących się obywatelek obcych państw nielegalnie przebywających na terenie Polski. Policjanci inicjują różnego rodzaje kampanie informacyjne promowane w lokalnej prasie i mediach, jak również opracowują materiały profilaktyczno-edukacyjne.

Handel ludźmi to przestępstwo z art. 253 k.k. zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata, rozumiany jest jako : wynajmowanie, przewożenie, przechowywanie, przyjmowanie osób przy stosowaniu środków w postaci: gróźb, użycia siły czy innych form przymusu, porwania, podstępu, kłamstwa, nadużycia władzy czy wykorzystania bezsilności osoby z zamiarem wykorzystania tych osób do celów takich, jak prace przymusowe, zmuszanie do prostytucji i innych form wykorzystania seksualnego, niewolnictwo lub pobieranie organów.

W myśl art.253 k.k. osoba uprawiająca handel ludźmi, nawet za ich zgodą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata. Kara pozbawienia wolności za czerpanie korzyści majątkowej z organizowania adopcji dzieci wbrew przepisom może wynieść nawet 5 lat. Należy pamiętać, iż w zależności od ustaleń w toku śledztwa, zachowania osób zaangażowanych w handel ludźmi mogą być kwalifikowane m.in. jako:
• art.253 k.k. (handel ludźmi),
• art.203 k.k. (zmuszanie do prostytucji),
• art. 204 par. 1,2 i 3 k.k. (stręczycielstwo i sutenerstwo),
• art. 204 par. 4 k.k. (zwabienie i uprowadzenie ofiary w celu uprawiania prostytucji za granicą),
• art. 197 par.1, 2 i 3 k.k. (zgwałcenie i inna czynność seksualna),
• art.191 par.1 k.k. (zmuszenie do określonego zachowania),
• art.190 par.1 k.k. (groźby karalne),
• art.189 par.1 i 2 k.k. (pozbawienie człowieka wolności).


Niefrasobliwość, naiwność, łatwowierność w kontaktach, pokusa łatwego zarobku może nieodwracalnie zmienić Twoje życie!

Aby nie stać się ofiarą handlu ludźmi należy:
• uważać na wyjątkowo atrakcyjne oferty biur pośrednictwa pracy, biur podróży czy agencji matrymonialnych!
• uważać na osoby zapewniające natychmiastową pomoc w wyjeździe!
• uważać na strony internetowe, ogłoszenia, reklamy dotyczące wyjątkowych okazji związanych z atrakcyjną, dobrze płatną i nie wymagającą kwalifikacji pracą!
W szczególności musimy zwracać uwagę nadzieci, gdyż dziecko przekraczające granicę państwa samotnie lub bez opieki rodziców może być ofiarą handlu!

Pamiętaj:
• nikt nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek - także do pracy!

Gdzie szukać pomocy?
Wybrane podmioty zaangażowane w zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada”
00-956 Warszawa 10
tel./fax (+ 48 22) 622 19 85
tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99
www.strada.org.pl
e-mail: strada@pol.pl

Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
tel. (+48 22) 616 16 69
www.fdn.pl
e-mail: dziecicudzoziemskie@fdn.pl, ofiaryhandlu@fdn.pl

ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi
skr. poczt. 127
00-958 Warszawa 66
24h linia wsparcia: 0 801 24 70 70
tel. (+48 22) 654 70 70
fax (+48 22) 654 79 73
www.zaginieni.pl
e-mail: itaka@itaka.org.pl

Inne artykuły

Czy krycie suki psem, którego właściciel zapomniał zapłacić składki na ZKwP, jest wykroczeniem?

09.10.2017

Czy umowa na krycie suki psem, którego pani nie zapłaciła składek na ZKwP (Związek Kynologiczny w Polsce) jest ważna — no i czy taka sytuacja nie narusza ustawowego zakazu rozmnażania psów nierasowych? (wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu z 15 marca...

Gwizdanie zgodnie z duchem sportu

02.10.2017

Istotą bezstronnego rozstrzygania sporu jest równe traktowanie jego stron. Tę równość w założeniu ma zapewniać ścisłe uregulowanie procedury postępowania, czyli przepisów określających jak prowadzić należy postępowanie przed sądem. Dzięki...

"Małe" Księgi Wieczyste

10.10.2017

Pracy urzędników wieczy­stoksięgowych nie można porównywać z pracą pracowni­ków wydziałów procesowych. Zgodnie z przepisami pracownicy tylko Wydziału Ksiąg Wieczystych mogą sporządzać projekty wpisów w księgach wie­czystych, czyli zajmują się...

Jak pracować z więźniem - ojcem, żeby stał się tatą?

19.09.2017

Można zaryzykować twierdzenie, że z ponad 71 tys. mężczyzn przebywających w jednostkach penitencjarnych większość stanowią ojcowie. Czy są na tyle specyficzną grupą, że należy z nimi pracować w sposób szczególny? Zapytaliśmy o to mł. chor...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.