Sobota 18 listopada 2017 Wydanie nr 3554

Więzienie XXI wieku

06.10.2009 / ebos/sw Więzienie XXI wieku  

Wczoraj, 5 października 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim.
W uroczystościach otwarcia udział wzięli: Andrzej Czuma - Minister Sprawiedliwości, Krzysztof Kwiatkowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Paweł Nasiłowski - Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz przedstawiciele Centralnego Zarządu Służby Więziennej, kościołów i związków wyznaniowych oraz przedstawiciele władz lokalnych.

Zbudowany w latach 2006-2009 Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest z pewnością najnowocześniejszą w Polsce jednostką penitencjarną i jedną z najnowocześniejszych w Europie. Przesądzają o tym zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i funkcjonalne.

Nowością na skalę krajową są zabezpieczenia techniczno-ochronne, które nie przewidują posterunków uzbrojonych, co pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie funkcjonariuszy działu ochrony do pracy w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi.

Całość obszaru otoczono murem ochronnym o wysokości 7m. Jest on odsunięty od granic działki w celu umożliwienia dojazdu od strony zewnętrznej. Obok ogrodzenia wewnętrznego przebiegającego wzdłuż muru ochronnego zastosowano ogrodzenia sektorowe oddzielające od siebie poszczególne rejony oraz wyznaczające ciągi piesze i jezdne, co ma zasadnicze znaczenie w kontekście braku posterunków uzbrojonych.
Jest to zakład karny typu zamkniętego, przeznaczony dla mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz młodocianych. W zakładzie wydzielono także dwa oddziały dla tymczasowo aresztowanych pozostających w dyspozycji sądów rejonowych w Puławach, Kraśniku i Opolu Lubelskim.

Jednostkę zlokalizowano na peryferiach miasta przy ulicy Owocowej. Zajmuje ona teren o powierzchni 5,6 ha. Uzyskana pojemność (623 miejsca zakwaterowania) lokuje zakład pod względem wielkości na trzecim miejscu w okręgu po Areszcie Śledczym w Lublinie i Zakładzie Karnym w Chełmie.
W jednostce jest zatrudnionych 253 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych.

W jednostce będzie funkcjonował zespół szkół na poziomie gimnazjalnym i licealnym oraz oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu.

Uruchomienie nowego zakładu karnego poważnie złagodzi problem przeludnienia więzień w okręgu lubelskim. Jest to niezmiernie ważne w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego uznającego za niezgodne z ustawą zasadniczą przepisy pozwalające dyrektorom jednostek penitencjarnych na stosowanie tzw. wyjątkowych warunków osadzenia, które to regulacje stracą moc obowiązującą z dniem 6 grudnia 2009 roku.

Nowoczesne, w pełni izolacyjne więzienie poprawi ochronę społeczeństwa przed przestępczością i podniesie poziom zabezpieczenia ochronnego skazanych na długoterminowe kary pozbawienia wolności. Umożliwi także dalszą racjonalizację rozmieszczenia tymczasowo aresztowanych, co wyeliminuje konieczność realizowania konwojów policyjnych na znaczne odległości.

Inne artykuły

W sprawie tymczasowego aresztowania osób w podeszłym wieku

06.11.2017

Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ani choroba, ani wiek nie stwarzają immunitetu wobec tymczasowego aresztowania. Jeżeli jednak władze decydują się na pozbawienie wolności, muszą sprostać obowiązkowi zapewnienia...

Prawo do grobu nie oznacza prawa do żądania ekshumacji pochowanych osób

31.10.2017

Niezależnie od tego czy prawo do grobu jest czy nie jest dobrem osobistym, spory żyjących dotyczące zmarłych trafiają i trafiać będą do sądów. Dziś zatem kilka akapitów o tym jaki skutek może mieć ustalenie prawa do grobu — czy może oznaczać...

Dać nadzieję na wolność

17.11.2017

Rozsiani po jednostkach penitencjarnych w Polsce, skazani na długie wyroki i dożywocie, sprawcy czynów, o których zwykle głośno w mediach – wielokrotni zabójcy. Nie są ujęci w statystykach, nie wiadomo, ilu ich dokładnie jest. Wiadomo natomiast...

Czy zadatek może stać się zaliczką?

13.11.2017

Czy zadatek z umowy przedwstępnej może stać się zwrotną zaliczką? Kiedy można żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości (lub zachowania otrzymanego zadatku)? Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umowy przedwstępnej? (wyrok Sądu Apelacyjnego...

Prawo na kliknięcie myszki

27.10.2017

Skomplikowane orzeczenia sądowe czy zawiłe akty prawne już wkrótce mogą być nieco bardziej przyjazne nawet dla laika. Prawnicy i informatycy łączą siły, pracując nad systemem informacji, dzięki któremu każdy z nas łatwo wyszuka np. aktualne...

Bądź na bieżąco

Subskrybuj nasz newsletter, a będziesz na bieżąco z nowymi ogłoszeniami i komunikatami;
o spadkach, zasiedzeniach nieruchomości, depozytach sądowych, terminach rozpraw, wyrokach.

Podaj swój e-mail i otrzymuj najnowsze ogłoszenia bezpośrednio na swoją skrzynkę pocztową.

Przesyłając swój adres e-mail, zgadzam się na przetwarzanie przez Fundację ProPublika - KRS 0000595424 - podanych przeze mnie danych osobowych (e-mail) w celu otrzymywania zamówionego Newslettera.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania.