Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: IX K 2878/10

Sąd Rejonowy w Gliwicach
IX Wydział Karny
ul. Powstańców Warszawy 23
44-101 Gliwice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.01.2021,
w sprawie: w sprawie depozytów sądowych
Dotyczy: Zbigniew Wasilewski

O TREŚCI

Sygn. akt IX K 2878/10

POSTANOWIENIE

22 października 2018 roku
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział IX Karny
w składzie:

Przewodniczący: SSR Robert Szywacz
Protokolant: Sandra Wyżgoł

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 22 października 2018 roku
w sprawie Zbigniewa Wasilewskiego
w przedmiocie rozstrzygnięcia o dowodach rzeczowych

postanawia
1. na podstawie art. 231 § 1 k.k. w związku z art. 233 k.p.k. złożyć do depozytu sądowego przekazując je na przechowanie w depozycie Narodowego Banku Polskiego Oddziału w Katowicach akcje zatrzymane od:
- Artura Nizioła –
- odcinek zbiorczy akcji od nr 00071 do 00080 wystawionej na nazwisko Bogusławy Ballas, Wykaz Nr 00, poz. 14,15,16;

- dwie sztuki akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 00701, 00702 wystawione na nazwisko Jana Błaszczaka, przechowywane w segregatorze pod poz. 9;

- jedną sztukę akcji wraz z kuponami dywidendy o numerze 04304 wystawioną na nazwisko Jana Jachyma, przechowywaną w segregatorze pod poz. 24 ;

- jeden odcinek zbiorowy akcji o numerach 06232 – 06241 wystawiony na nazwisko Szczepana Kowalczyka, przechowywany w segregatorze pod poz. 37 ;

- jedną sztukę akcji o numerze 11487 wraz z kuponami dywidendy wystawioną na nazwisko Kazimierza Rybaka, przechowywaną w segregatorze pod poz.50 ;

- 30 (trzydzieści) sztuk pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach od 011988 do 012017 wystawionych na nazwisko Barbary Słaby, przechowywanych w segregatorze pod poz. 52 ;

- Zbigniewa Kucharskiego – jedną sztukę akcji o numerze 02067 wystawioną na nazwisko Jana Seweryna Dragana, Wykaz Nr 2 poz. 8;

- Leszka Szczygła – jedną sztukę akcji o numerze 01755 wystawioną na nazwisko Jadwiga Czaicka, Wykaz Nr 3, poz. 13;

- Grzegorza Dubniaka – dwie sztuki akcji o numerach 01744, 01745 wystawione na nazwisko Jadwiga Czaicka, Wykaz Nr 3, poz. 18;

- Elżbiety Bukowskiej – jedną sztukę akcji o numerze 06607 wystawioną na nazwisko Adeli Kraus, Wykaz Nr 3, poz. 22;

- Jana Kąkola– trzy odcinki zbiorcze akcji o numerach 05312-05321, 05322-05331, 05332-05341 wraz z kuponami dywidendy przechowywane w segregatorze pod poz. 00;

2. na podstawie art. 231 § 1 k.k. w związku z art. 233 k.p.k. złożyć do depozytu sądowego przekazując je na przechowanie w depozycie Narodowego Banku Polskiego Oddziału w Katowicach sfałszowane akcje:

- Ignacego Jaworskiego – 31 (trzydzieści jeden) pojedynczych akcji o numerach 04761-04791, Wykaz Nr 00 poz. 10;

- Czesława Skowrońskiego – pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach od 11928 do 11932 (łącznie 5 sztuk), Wykaz Nr 00, poz. 11; od 11943 do 11947 (łącznie 5 sztuk), Wykaz Nr 00, poz. 12; od 11953 do 11957 (łącznie 5 sztuk), wykaz Nr 00, poz. 13; pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach od 11938 do 11942 (łącznie 5 sztuk), Wykaz Nr 2, poz. 5; pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach od 11933 do 11937 (łącznie 5 sztuk), Wykaz Nr 3, poz. 23;

- Bogusławy Ballas – pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach od 0081 do 0092 (łącznie 9 sztuk), Wykaz Nr 00, poz. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26;

- Olendary Matykiewicz – dwa odcinki zbiorcze akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 08220-08229, 08230-08239 (łącznie dwie sztuki), Wykaz Nr 00, poz. 29, 30;

- Adeli Kraus – pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach 06608-06611 (łącznie 4 sztuki), Wykaz Nr 00, poz.33;

- Krzysztofa Kudry – pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach 06946-06949 (łącznie 4 sztuki), Wykaz Nr 00, poz. 36, jedną sztukę akcji o numerze 06928, Wykaz nr 4, poz. 4;

- Kazimierza Rączki – pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach 11162-11175 (łącznie 14 sztuk), Wykaz Nr 00, poz. 38;

- Ludwika Białka – pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach 00461-11465, 00471-00475 (łącznie 10 sztuk), Wykaz nr 2, poz. 6; pojedyncze sztuki akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 00455, 00476 (łącznie dwie sztuki), Wykaz Nr. 3, poz. 31, o numerach 00453, 00454, 00472, 00473 (łącznie cztery sztuki), Wykaz Nr. 3, poz. 33; dwie sztuki akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 00466 i 00467; przechowywanych w segregatorze pod poz. 3;

- Jerzego Klarenbacha – odcinek zbiorczy akcji wraz z kuponami dywidendy o numerze od 5602 do 5611 (łącznie jedna sztuka), Wykaz Nr 2, poz. 21;

- Jana Kuwickiego – pojedyncza akcja wraz z kuponami dywidendy o numerze 07084 (łącznie jedna sztuka), Wykaz Nr 2, poz. 22; pojedyncze akcje o numerach od 07072-07081, 07086-07095 (łącznie 20 sztuk), Wykaz Nr. 5, poz. 1; pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach 07070, 07071,07082, 07083, 07085,07096, 07097, 07098, 07099 (łącznie 9 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 40;

- Jana Jachyma - pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach 04281-04287, 04289-04292 (łącznie 11 sztuk), Wykaz Nr 2 poz. 23 ; pojedyncza akcja wraz z kuponami dywidendy o numerze 04293 (łącznie 1 sztuka), Wykaz Nr 3, poz. 1; pojedyncza akcja wraz z kuponami dywidendy o numerze 04288 (łącznie 1 sztuka), przechowywana w segregatorze pod poz. 22;

- Adama Zimocha – pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach 08872-08876 (łącznie 5 sztuk), Wykaz Nr 3, poz. 20, pojedyncze akcje wraz z kuponami dywidendy o numerach 8872-8876 (łącznie 5 sztuk), Wykaz Nr 3, poz. 21;

- Zbigniewa Drzała – pojedyncza sztuka akcji wraz z kuponami dywidendy o numerze 02133 (łącznie jedna sztuka), Wykaz Nr 3,. Poz. 26;

- Piotra Szabata – pojedyncze sztuki akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 12656-12661 (łącznie 6 sztuk), Wykaz Nr 3, poz. 28;

- Szczepana Kowalczyka – pojedyncze sztuki akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 06212-06241 (łącznie 30 sztuk), Wykaz Nr 3, poz.30;

- Włodzimierza Jagodzińskiego – pojedyncze sztuki akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 4403-4407 (łącznie pięć sztuk), Wykaz Nr 4, poz. 3;
- Grzegorza Kamoli – pojedynczej sztuki akcji wraz z kuponami dywidendy o numerze 05211, Wykaz Nr 4, poz. 5;

- Stefana Lipiogórskiego – dwóch odcinków zbiorczych akcji o numerach 07250-07259, 07260-07269 wraz z odcinkami dywidendy, Wykaz Nr 4, poz. 2;

- Jana Błaszczaka – dwóch sztuk akcji pojedynczych o numerach 00681, 00682, dywidendy przechowywanych w segregatorze pod poz.7; dwóch sztuk akcji pojedynczych o numerach 00692, 00702 dywidendy przechowywanych w segregatorze pod poz. 8;

- Genowefy Brol – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach od 01108-01129 (łącznie 22 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 10;

- Jana Seweryna Dragana – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 02044, 02045, 02066, 02067, 02068 (łącznie pięć sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz.11;

- Stanisława Dróżdża – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 02074-02076 (łącznie 3 sztuki), przechowywanych w segregatorze pod poz. 12; pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 2074-2078, przechowywanych w segregatorze pod poz.13;

- Edwarda Górskiego – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 03458-03487 (łącznie 30 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 16;

- Józefa Grzegorczyka – pojedynczych akcji o numerach od 03818-03847 (łącznie 30 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 19;

- Czesława Harata – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach 04131, 04134, 04135, 04136, 04139 (łącznie 5 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 20;

- Grażyny Marii Jagiełło – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy: o numerach 04338-04340 (łącznie trzy sztuki), przechowywanych w segregatorze pod poz. 25; o numerach 04371-04375 (łącznie pięć sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz.26; o numerach 04376, 04377 (łącznie dwóch sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 28;

- Heleny Jankojić – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach od 04560-04589 (łącznie 30 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 29;

- Henryka Jegierskiego – trzech zbiorczych odcinków akcji o numerach 04822-04831, 04832-04841, 04842-04851 (łącznie trzy sztuki), przechowywanych w segregatorze pod poz. 34;

- Marii Kotlińskiej – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach od 6082 do 6101 (łącznie 20 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 3;

- Stanisława Kuliga – dwóch zbiorczych odcinków akcji o numerach 07020-07029, 07030-07039, przechowywanych w segregatorze pod poz. 39;

- Grzegorza Pruchniaka – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach od 10696 do 10705 (łącznie 10 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 48;

- Henryka Sklorza – trzech odcinków zbiorowych akcji o numerach 11898-11907, 11908-11917, 11918-11927, przechowywanych w segregatorze pod poz. 51;

- Ewy Strojek - pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach od 12498 do 12517 (łącznie 20 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 55;

- Wacława Twardowskiego – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach od 13473 do 13477 (łącznie pięć sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz.58;

- Grzegorza Wiśniewskiego – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach od 13998 do 14007 ( łącznie 10 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 63;

- Adama Zająca - pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy o numerach od 14528 so 14535 (łącznie 8 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz. 64;

- Kazimierza Zielenieckiego – pojedynczych akcji wraz kuponami dywidendy o numerach od 14788 do 14797 (łącznie 10 sztuk), przechowywanych w segregatorze pod poz.65;

- Krystyny Żabnickiej – pojedynczych akcji wraz z kuponami dywidendy do numerach 16108, 16109 (łącznie dwie sztuki), przechowywanych w segregatorze pod poz. 72.

Sąd zważył co następuje:

Postanowieniem z dnia 21 marca 2014 roku sąd umorzył postępowanie w sprawie IX K 2878/10 wobec oskarżonego o popełnienie przestępstwa z art. 303 § 1 k.k. w związku z art. 12 k.k. Zbigniewa Wasilewskiego z uwagi na przedawnienie karalności czynu. W postanowieniu tym sąd nie orzekł o zgromadzonych w postępowaniu dowodach rzeczowych w postaci akcji Chłodni Kominowych S.A. z siedzibą w Gliwicach wśród których znajdowały się oryginalne akcje oraz akcje sfałszowane. Odnośnie stanu prawnego poszczególnych akcji wypowiedziała się – jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, biegły sądowy.

Zasadniczo, zgodnie z treścią art. 230 § 2 k.p.k. organ prowadzący postępowanie zwraca osobie uprawnionej zatrzymane rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego, chyba że pojawia się wątpliwość komu dane przedmioty mają zostać wydane. Wydawałoby się zatem, że akcje, których oryginalność została stwierdzona przez biegłego sądowego winny wrócić do osoby, od której zostały one zatrzymane, niezależnie od tego, że nierzetelnie prowadzona księga akcjonariuszy zawierała nieścisłości i błędy, a to w myśl treści art. 341 k.c., którym przyjęto domniemanie zgodności posiadania ze stanem prawnym. Ergo: prawo do odebrania rzeczy ma ta osoba, która była posiadaczem rzeczy zanim została ona zarekwirowana.

Jednak sąd akcje opisane wyżej w punkcie 1. postanowił złożyć do depozytu sądowego, a to z uwagi na właśnie te nieścisłości pomiędzy adnotacjami na akcjach a treścią księgi akcjonariuszy, co powoduje, że pomimo stwierdzonej prawdziwości papierów wartościowych nie można tak naprawdę ustalić kto jest ich prawnym, a nie faktycznym właścicielem. Sąd nadmienia przy tym, że wcześniej zapadłe orzeczenia o zwrocie akcji, których prawdziwość i własność nie budziła wątpliwości, nie były zaskarżane przez strony wobec czego doszło do zwrotu uprawnionym części papierów wartościowych.

Natomiast odnosząc się do pozostałych, zgromadzonych w sprawie dowodów rzeczowych w postaci akcji, bezsporną pozostaje kwestia, że akcje te zostały sfałszowane, potwierdzając rzekome prawa ich nabywców do udziałów w spółce. Nie ulega wątpliwości, że akcje te powstały wskutek przestępstwa (art. 44 § 1 k.k.), służyły do jego popełnienia (art. 44 § 2 k.k.), jak również sprawca osiągnął z tego tytułu korzyści majątkowe (art. 45 § 1 k.k.).

Ponadto akcje jako papiery wartościowe są traktowane – zgodnie z przepisami prawa dewizowego, jako krajowe środki płatnicze, przez co ich status w obrocie prawnym jest tożsamy z walutą polską i innymi dokumentami pełniącymi funkcję środka płatniczego wystawione w walucie polskiej. Stąd oczywistym pozostaje, że sfałszowane akcje – podobnie jak sfałszowane pieniądze, nie mogą pozostać w obrocie prawnym i muszą zostać z niego wyeliminowane, a więc najbardziej adekwatnym rozwiązaniem byłoby orzeczenie przepadku tych akcji, co i też sąd uczynił orzekając o przepadku na podstawie art. 100 § 1 k.k. (w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji w dniu 1 lipca 2015 roku) postanowieniem z dnia 12 maja 2015 roku.

Tymczasem, zgodnie z treścią uzasadnienia postanowienia Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26 lutego 2018 roku wydanego w sprawie VI Kz 47/18, a uchylającego uprzednio zapadłe rozstrzygnięcie o przepadku, niemożliwym jest orzeczenie o takim przepadku w sytuacji, w której przepadek nie jest orzekany równocześnie z umorzeniem postępowania, co wynika bezpośrednio z treści art. 340 § 2 k.p.k. Z uwagi natomiast na fakt, że orzeczenie o umorzeniu zapadło w formie postanowienia odpada możliwość skorzystania z regulacji zawartej w treści art. 420 § 1 k.k. umożliwiającej uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie o przepadku.

Stąd, obecnie sąd ma możliwość rozstrzygnięcia o dowodach rzeczowych wyłącznie w oparciu o treść art. 340 § 1 k.p.k. odsyłającego do treści 323 § 1 k.p.k., co powoduje konieczność wydania orzeczenia wyłącznie na podstawie treści przepisów art. 230 – 233 k.p.k.

Pomimo wspomnianego już wyżej domniemania zgodności posiadania ze stanem prawnym wynikającego z przepisów prawa cywilnego (art. 341 k.c.), stwierdzenie fałszerstwa akcji powoduje oczywistą konieczność ich eliminacji z obrotu prawnego, a dalsze ich posiadanie się może prowadzić do kolejnych czynów zabronionych. Z jednej strony wyłącznie uprawnionymi do ich zwrotu byłyby osoby, które akcje te nabyły na rynku wtórnym w dobrej wierze, a więc posiadacze – tu zgodnie z treścią art. 341 k.c. Z drugiej natomiast oskarżyciel posiłkowy jako emitent akcji, posiadając księgę akcjonariuszy i dysponując treścią opinii biegłego, byłaby w stanie wyeliminować z obrotu prawnego sfałszowane papiery wartościowe, jednak w przy takim rozwiązaniu zabrakłoby – istotnego w takiej sytuacji, nadzoru sądowego potwierdzającego faktyczne zniszczenie dokumentów. Z tych też powodów, sąd zdecydował, że akcje odnośnie których biegły kategorycznie wypowiedział się, że są sfałszowanymi papierami wartościowymi, winny zostać złożone do depozytu sądowego.

W myśl art. 231 § 1 k.p.k. do depozytu sądowego albo osobie godnej zaufania złożone zostają rzeczy, jeżeli powstaje wątpliwość komu należy wydać zatrzymaną rzecz, przy czym rzeczy te pozostają tam aż do wyjaśnienia do odbioru. W ocenie sądu taka wątpliwość istnieje, bowiem wobec sfałszowanych dokumentów nie można zastosować instytucji przepadku, a pozostają one takiego rodzaju dokumentami – papierami wartościowymi, które muszą zostać skutecznie zabezpieczone przed ponownym wprowadzeniem do obiegu. Ponadto zwrócić uwagę należy na okoliczność, że akcje stanowią tego rodzaju dokumenty, które jednocześnie pozostają krajowymi środkami płatniczymi, a więc ich przechowywanie winno wiązać się z określonymi wymogami w postaci depozytu sądowego, w jednym z oddziałów Narodowego Banku Polskiego.

Mając na uwadze powyższe rozważania, sąd orzekł jak w sentencji.

Miejscowość: Gliwice
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.04.2021