Niedziela, 04 czerwca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5578
Niedziela, 04 czerwca 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 9241/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.09.2022,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Pawła Żebrowskiego

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Matusiak pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź
do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Pawła Żebrowskiego ostatnio zamieszkałego w ul. Aleksandrowska 100/28, 91-224 ŁÓDŹ
w sprawie z powództwa Jacka Tomaszewskiego przeciwko Pawłowi Żebrowskiemu - o zapłatę 1 400,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 9241/21
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.10.2022