Piątek, 23 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5842
Piątek, 23 lutego 2024
Sygnatura akt: I Ns 508/21

Sąd Rejonowy w Zgierzu
I Wydział Cywilny
ul. Sokołowska 6
95-100 Zgierz

Ogłoszenie sądowe

z dnia 29.11.2022,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu, I Wydziałem Cywilnym, w sprawie o sygnaturze akt I Ns 508/21 toczy się postępowanie z wniosku Ireneusza Kozłowskiego z udziałem Janiny Kowalskiej, Jolanty Chruścińskiej, Krystyny Kowalskiej, Dariusza Kowalskiego, Krystyny Słomiak, Anety Rogowskiej, Elżbiety Ryszki, Zbigniewa Kozłowskiego, Ewy Szychowskiej, Jacka Kowalskiego, Roberta Gocalskiego, Zbigniewa Sasina, Ilony Fiks i Przemysława Kolańskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie Andrzeju Kowalskim, synu Józefa i Franciszki, zmarłym w dniu 13 maja 2014 roku w Głownie, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Zgierzu. Wzywa się, aby spadkobiercy oraz osoby zainteresowane w sprawie, w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do Sądu Rejonowego w Zgierzu, I Wydziału Cywilnego i udowodnili uprawnienia do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 01.03.2023