Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 338/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 04.01.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Haliny Sokołowskiej, Adrianny Sokołowskiej, Witolda Sokołowskiego

O TREŚCI

Sygn. akt XVIII Ns 338/22
POSTANOWIENIE
Dnia 2 stycznia 2023 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: asesor sądowy Robert Grzelak
po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2023 roku w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie
przy udziale Haliny Sokołowskiej, Adrianny Sokołowskiej, Witolda Sokołowskiego, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Sokołowskim
w przedmiocie ustanowienia kuratora

postanawia:
1. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu Haliny Sokołowskiej, Adrianny Sokołowskiej i Witolda Sokołowskieg kuratora w osobie Katarzyny Ignaczak- pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 04.02.2023