Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 8028/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: z powództwa Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie przeciwko Elnadoury Tamer

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Eweliny Zdunek, pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Lodzi (ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź) do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Elnadoury Tamer ostatnio zamieszkałego w Łodzi w sprawie z powództwa Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie przeciwko Elnadoury Tamer o zapłatę.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 8028/21

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.04.2023