Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 3554/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.03.2023,
w sprawie: ustalenie prawa własności nieruchomości
Dotyczy: Adam Byrgiel

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Adamczyk-Borowskiej pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90—32 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Adama Byrgiela ostatnio zamieszkałego ul. Radwańska 9/4, 90-452 ŁÓDŹ w sprawie z powództwa Wojewódzkiego Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w Łodzi przeciwko Adamowi Byrgiel o zapłatę 1 050,00 zł.
Sygn. akt XVIII 1 Nc 3554/21
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.04.2023