Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024
Sygnatura akt: VIII Ns 477/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
VIII Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.03.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Ilona Kaludzinska

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt VIII Ns 477/22 toczy się sprawa
z wniosku Alior Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Ilonie Kaludzinskiej, córce Erwina i Jadwigi, zmarłej dnia 28 grudnia 2019 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 15.04.2023