Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII Ns 897/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: sprawa z wniosku Magdaleny Miszczyk

O TREŚCI

Sygn. akt XVIII Ns 897/22
POSTANOWIENIE
Dnia 9 lutego 2023 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w składzie:
Przewodnicząca: asesor sądowy Jakub Zegarlicki
po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2023 r. w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Magdaleny Miszczyk
przy udziale Macieja Marczaka
o zasiedzenie
w przedmiocie dokonania ogłoszenia
postanawia:
1. na podstawie art. 510 § 2 k.p.c. w zw. z art. 143 k.p.c. i art. 144 § 1 k.p.c. ustanowić dla uczestnika Macieja Marczaka, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Marcina Owczarka – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, adres korespondencyjny: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, ul Kopcińskiego 56;
2. ..;
3. …;
4. ….

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 16.04.2023