Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 172/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 07.03.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Irys Podloch

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 172/22 toczy się sprawa z wniosku Irys Podloch z udziałem Barbary Miler, Sabiny Majchrzak i Pauliny Majchrzak o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Łucji Sobota, córce Ludwika i Heleny, zmarłej dnia 29.07.1996 roku w Zabrzu, ostatnio stale zamieszkałej w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 16.06.2023