Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 79/23

Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej
I Wydział Cywilny
ul. Bukowa 5a
41-700 Ruda Śląska

Ogłoszenie sądowe

z dnia 16.03.2023,
w sprawie: zasiedzenie nieruchomości
Dotyczy: przedmiotem postępowania jest nieruchomość położona w Rudzie Śląskiej przy ul. Górniczej 1 i 2, składająca się z działki oznaczonej numerem 1232/120 o powierzchni 934 m2 – obręb Ruda, k.m.9, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr T5 K202 Ruda, zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (rok budowy 1911 – ul. Górnicza 1 i 1908 – ul. Górnicza 2), której wieczystoksięgowym właścicielem jest Józef Kocjan.

O TREŚCI

W Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 79/23 toczy się sprawa z wniosku Gminy Ruda Śląska o zasiedzenie nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Górniczej 1 i 2, składającej się z działki oznaczonej numerem 1232/120 o powierzchni 934 m2 – obręb Ruda, k.m.9, dla której Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej prowadzi księgę wieczystą nr T5 K202 Ruda, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (rok budowy 1911 – ul. Górnicza 1 i 1908 – ul. Górnicza 2), której wieczystoksięgowym właścicielem jest Józef Kocjan.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Józefa Kocjana, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o zasiedzenie.

Miejscowość: Ruda Śląska
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 16.06.2023