Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: I Ns 103/22

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią
I Wydział Cywilny
ul. Sądowa 3
89-100 Nakło

Ogłoszenie sądowe

z dnia 16.03.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Artur Kochan, Andrzej Kochan

O TREŚCI

Przed Sądem Rejonowym w Nakle nad Notecią I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie I Ns 103/22 z wniosku Open Finance Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, GMP VINDEXUS Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie Banku Polskiej Kasy Opieki S.A. w Warszawie,

z udziałem Artura Kochana i in. o stwierdzenie nabycia spadku po:

Andrzeju Kochana (s. Stanisława i Zofii) urodzonym 25 lipca 1962 roku w Krakowie, ostatnio stale zamieszkałego w Nakle nad Notecią, ul. Długa 24/7, zmarłym 10 marca 2021 roku w Bydgoszczy.

Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Miejscowość: Nakło nad Notecią
Województwo: kujawsko-pomorskie
Treść ogłoszenia ważna do: 16.06.2023