Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: II Ns 756/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.03.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Seweryn Witecki, Pawel Witecki

O TREŚCI

II Ns 756/22
OGŁOSZNIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt II Ns 756/22 z wniosku Marii Szklarek, Elżbiety Dworczak i Grzegorza Witeckiego o stwierdzenie nabycia spadku po Sewerynie Ryszardzie Witeckim, synu Ryszarda i Danuty, zmarłym w dniu 23 grudnia 2015 roku w Łodzi, mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Łodzi przy ulicy Piaskowej 7 m. 1A. Wzywa się spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.06.2023