Wtorek, 27 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5846
Wtorek, 27 lutego 2024
Sygnatura akt: II N 353/23

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
II Wydział Cywilny
al. Kościuszki 107/109
90-928 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 13.03.2023,
w sprawie: inne
Dotyczy: Tatiany Koryckiej

O TREŚCI

Sygn. akt II N 353/23
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi II Wydział Cywilny informuje, że w dniu 9 marca 2023 roku został złożony przez Aleksandra Pleszko wykaz inwentarza majątku spadkowego po Tatianie Koryckiej (PESEL: 54053106343), urodzonej 31 maja 1954 roku, zmarłej dnia 16 września 2022 roku w Łodzi, ostatnio zamieszkałej w Łodzi przy ul. Wapiennej 7 m 29. Sąd poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 6381 k.p.c., to jest każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, jak i wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.
Referendarz Sądowy Piotr Parol

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.04.2023