Niedziela, 26 marca 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5508
Niedziela, 26 marca 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 5441/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 16.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"TEOFILÓW\" z siedzibą w Łodzi

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Ewy Rzepeckiej kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Anny Dudek – pracownika Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
w sprawie z powództwa: Spółdzielnia Mieszkaniowa \"TEOFILÓW\" z siedzibą w Łodzi
przeciwko pozwanemu: Ewie Rzepeckiej
o zapłatę

Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 17.04.2023