Wtorek, 23 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5993
Wtorek, 23 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII C 296/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 20.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Damian Mużdżyński i Krystian Mużdżyński

O TREŚCI

Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie pracownika sądu Ewy Adamczyk-Borowskiej, adres do korespondencji Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi ul. Kopcińskiego 56, 90-032 Łódź do zastępowania w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Damiana Mużdżyńskiego ostatnio zamieszkałego ul. Liściasta 74E/7, 91-357 ŁÓDŹ oraz Krystiana Mużdżyńskiego ostatnio zamieszkałego ul. Mackiewicza 10/12 m 27, 91-349 Łódź
w sprawie z powództwa Alior Bank Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie przeciwko Damianowi
Mużdżyńskiemu, Julii Mużdżyńskiej, Krystianowi Mużdżyńskiemu, Maksymilianowi
Mużdżyńskiemu o zapłatę 985,60 zł.
Sygn. akt XVIII C 296/22
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość:
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 20.04.2023