Poniedziałek, 22 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5992
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Sygnatura akt: I Ns 445/22

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.03.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Danuta Zofia Małkus

O TREŚCI

\"Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach, I Wydziałem Cywilnym, toczy się sprawa
I Ns 445/22 z wniosku Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, przy udziale Piotra Małkusa, o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Zofii Małkus, PESEL: 64050401181, zmarłej dnia 12 maja 2020 roku w Skierniewicach, ostatnio stale zamieszkałej w Skierniewicach przy ul. Młynarskiej 66. Wzywa się wszystkich spadkobierców ustawowych Danuty Małkus, w szczególności jej dzieci, rodzeństwo oraz dalszych krewnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci przy stwierdzeniu nabycia spadku.”

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.06.2023