Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024
Sygnatura akt: I Ns 445/22

Sąd Rejonowy w Skierniewicach
I Wydział Cywilny
ul. Reymonta 12/14
96-100 Skierniewice

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Piotr Małkus

O TREŚCI

Sygn. akt I Ns 445/22

O G Ł O S Z E N I E

Na mocy art. 144 kpc ustanowiono kuratora w osobie Barbary Nagrodzkiej – pracownika Sądu Rejonowego w Skierniewicach
do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach

Piotra Małkusa

w sprawie z wniosku Alior Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
przy udziale Gminy Miasta Skierniewice i Piotra Małkusa
o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Małkus

Wniosek i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Skierniewice
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.04.2023