Sobota, 18 maja 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5927
Sobota, 18 maja 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 9950/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 21.03.2023,
w sprawie: ustalenie prawa własności nieruchomości
Dotyczy: Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 9950/21
POSTANOWIENIE
Dnia 3 marca 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała
po rozpoznaniu: 3 marca 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Angelice Budzie
w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
postanawia:
1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Angeliki Budy kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Karoliny Paluszkiewicz;
2. (..).

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 21.04.2023