Piątek, 23 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5842
Piątek, 23 lutego 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 1861/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Michała Kiersznera

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Macieja Adamczyka
po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2023 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika z siedzibą w Łodzi
postanawia:
1. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Michała Kiersznera kuratora w osobie Iwony Kłósek.
2. …Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 22.04.2023