Niedziela, 23 czerwca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5963
Niedziela, 23 czerwca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 860/22

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 22.03.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zofia Szymczak

O TREŚCI

OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XVIII Ns 860/22 toczy się postępowanie z wniosku Małgorzaty Misiarczyk o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Szymczak z domu Stępień, córce Antoniego i Józefy, urodzonej 5 października 1912 roku w Ostrowie, zmarłej 21 lipca 2006 roku w Łodzi, wykonującej zawód sprzedawcy. W skład majątku po zmarłej wchodzi udział w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi przy ul. Brzeskiej 8, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00023586/2. Ostatnim znanym miejscem zamieszkania zmarłej była Łódź. Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia, zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. Wzywa się także wszystkie osoby, które mogłyby udzielić wiadomości o spadkobiercach zmarłego, aby w powyższym terminie przekazały je sądowi”

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.06.2023