Piątek, 23 lutego 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5842
Piątek, 23 lutego 2024
Sygnatura akt: I Ns 270/22

Sąd Rejonowy w Zabrzu
I Wydział Cywilny
ul. 3 Maja 21
41-800 Zabrze

Ogłoszenie sądowe

z dnia 15.03.2023,
w sprawie: stwierdzenie nabycia spadku
Dotyczy: Zabrzańska Spóldzielnia Mieszkaniowa

O TREŚCI

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Zabrzu pod sygn. akt I Ns 270/22 toczy się sprawa z wniosku Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zabrzu przy udziale Igora Jagły
o stwierdzenie nabycia spadku po Leszku Jagle (Jagła), synu Józefa i Stefanii, urodzonym
3 listopada 1945 roku w Staniątkach, zmarłym 24 stycznia 2003 roku w Bytomiu, ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu.
Wzywa się, aby spadkobiercy w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.06.2023