Środa, 24 kwietnia 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5903
Środa, 24 kwietnia 2024
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 6266/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 23.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: nieznanego z miejsca pobytu pozwanej Anetty Stasiak-Rykowskiej

O TREŚCI

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Wydział XVIII Cywilny
w osobie referendarza sądowego Miłosza Sikory
po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2023 r w Łodzi
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości położonej w Łodzi, przy ul. Limanowskiego 178/180
postanawia:
1. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Anetty Stasiak-Rykowskiej kuratora w osobie sekretarza sądowego Iwony Kłósek.
2. …Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 23.04.2023