Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1 Nc 8447/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 27.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

O TREŚCI

XVIII 1 Nc 8447/21
POSTANOWIENIE
Dnia 13 marca 2023 roku
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVIII Wydziale Cywilnym - Sekcji Nakazowej Andrzej Hodała
po rozpoznaniu: 13 marca 2023 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym
w sprawie z powództwa: Bank Millennium spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie
przeciwko pozwanemu: Pavlo Riabov
w przedmiocie: ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
postanawia:
1. podjąć postępowanie w sprawie;
2. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Pavlo Riabov kuratora w osobie starszego sekretarza sądowego Marcina Owczarka;
3. ….

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 28.04.2023