Wtorek, 05 grudnia 2023
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5762
Wtorek, 05 grudnia 2023
Sygnatura akt: XVIII 1Nc 10652/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 10.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: sprawa z powództwa Ententa Collection spółka z o.o. w Warszawie

O TREŚCI

Postanowieniem z dnia 1.02.2023 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia
w Łodzi, XVIII Wydział Cywilny postanowił:

ustanowić dla pozwanej Moniki Kobus, której miejsce pobytu nie jest znane kuratora w osobie Alicji Żuchowskiej– pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi,

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2023