Czwartek, 25 lipca 2024
Dziennik wyroków i ogłoszeń sądowych
Rej Pr. 2512 | Wydanie nr 5995
Czwartek, 25 lipca 2024
Sygnatura akt: XVIII Ns 714/21

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi
XVIII Wydział Cywilny
ul. Kopcińskiego 56
90-643 Łódź

Ogłoszenie sądowe

z dnia 28.03.2023,
w sprawie: ustanowienie kuratora
Dotyczy: sprawa z wniosku Krzysztofa Stefańskiego

O TREŚCI

Sygn. akt XVIII Ns 714/21
POSTANOWIENIE
Dnia 3 marca 2023 roku
Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny w składzie:
Przewodniczący: asesor sądowy Jakub Zegarlicki
po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2023 r. w Łodzi
na rozprawie
sprawy z wniosku Krzysztofa Stefańskiego
przy udziale Sebastiana Stefańskiego
o stwierdzenie nabycia spadku
w przedmiocie dokonania ogłoszenia
postanawia:
1. na podstawie art. 510 § 2 w związku z art. 143 k.p.c. i art. 144 § 1 k.p.c. ustanowić dla uczestnika Sebastiana Stefańskiego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Marcina Owczarka – pracownika XVIII Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, adres korespondencyjny: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVIII Wydział Cywilny, 90-928 Łódź, ul Kopcińskiego 56

Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora aż do chwili zgłoszenia się zastępowanego lub osoby uprawnionej do jego zastępowania.

Miejscowość: Łódź
Województwo: łódzkie
Treść ogłoszenia ważna do: 29.04.2023